ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
2 ม.ค. 2562
13:00 - 16:30 น.

Registered : 25 ธ.ค. 2561 10:25
Editdate : 25 ธ.ค. 2561 10:25
คณะกรรมการ Service Plan สุขภาพจิตและยาเสพติด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
เป้าหมาย 33 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางสาวปรานี มาทำมา
เบอร์โทรผู้จัด089-563-4255
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ม.ค. 2562
13:00 - 16:30 น.

Registered : 25 ธ.ค. 2561 13:57
Editdate : 27 ธ.ค. 2561 08:52
การประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย จากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.ระดับจังหวัด/อำเภอ, ประธาน และเลขาฯ ชมรม อสม.ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน ร่วมกับ สบส.เขต 2
เบอร์โทรผู้จัด097 - 9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ม.ค. 2562
08:00 - 12:00 น.

Registered : 25 ธ.ค. 2561 15:21
Editdate : 25 ธ.ค. 2561 15:46
ทำบุญปีใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ถวายภัตราหาร สังฆทาน ถวายผ้าป่าสร้างโรงพยาบาลฯ แด่หลวงพ่อกานต์ วรธโมและพระสงฆ์ 9 รูปจากวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม
สถานที่จัด สสจ.อุตรดิตถ์ อาหารมังสวิรัติ ไข่ นม ผลไม้ ข้าว ขนมเป็นต้น
กลุ่มเป้าหมาย จนท.ฯทุกท่าน
เป้าหมาย 140 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพย์ฯ ผู้บริหาร ข้าราชการและจนท.ทุกคน
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ม.ค. 2562
13:00 - 16:00 น.

Registered : 27 ธ.ค. 2561 08:38
Editdate : 27 ธ.ค. 2561 08:47
พิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคัดเลือก
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ม.ค. 2562
08:00 - 12:00 น.

Registered : 1 ม.ค. 2562 14:13
Editdate : 1 ม.ค. 2562 14:13
ทำบุญสำนักงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย พระภิกษุ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ม.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 11 ธ.ค. 2561 10:33
Editdate : 13 ธ.ค. 2561 15:05
ประชุมคณะกรรมการService plan
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯและผู้รับผิดชอบงาน service plan
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางชุตินันท์ ละลี
เบอร์โทรผู้จัด0840496372
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ม.ค. 2562
09:00 - 10:30 น.

Registered : 17 ธ.ค. 2561 13:32
Editdate : 4 ม.ค. 2562 15:18
ประชุมคณะกรรมการสืบสวน
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ม.ค. 2562
09:00 - 12:00 น.

Registered : 25 ธ.ค. 2561 16:52
Editdate : 25 ธ.ค. 2561 16:52
ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 11 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ม.ค. 2562
13:00 - 16:00 น.

Registered : 4 ม.ค. 2562 11:08
Editdate : 4 ม.ค. 2562 11:08
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารอัตรากำลังของ CUP อำเภอน้ำปาด
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย CUP อำเภอน้ำปาด และ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ม.ค. 2562
09:00 - 16:30 น.

Registered : 29 ธ.ค. 2561 22:35
Editdate : 29 ธ.ค. 2561 22:35
ประชุม ทดสอดระบบ Web Conference
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รพ.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ดุสิต ทัพผดุง
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ม.ค. 2562
13:00 - 17:00 น.

Registered : 8 ม.ค. 2562 09:41
Editdate : 8 ม.ค. 2562 09:41
พิจารณารายละเอียดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รอง นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และบุคลากรกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นายกิตณัฏฐกร คำแก้ว
เบอร์โทรผู้จัด0 5541 1439 ต่อ 112
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ม.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 8 พ.ย. 2561 15:37
Editdate : 8 พ.ย. 2561 15:37
โครงการสนับสนุนและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา
เป้าหมาย 54 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด น.ส.ปวีณา กุมาร
เบอร์โทรผู้จัด0862150450
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ม.ค. 2562
12:00 - 16:30 น.

Registered : 7 ม.ค. 2562 14:55
Editdate : 8 ม.ค. 2562 08:47
ตรวจรับการประเมินจังหวัดดีเด่น ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทีมตรวจประเมิน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด081 - 9622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ม.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ธ.ค. 2561 13:29
Editdate : 13 ธ.ค. 2561 13:32
ประชุมคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯService Plan
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางชุตินันท์ ละลี
เบอร์โทรผู้จัด0840496372
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ม.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 2 ม.ค. 2562 14:53
Editdate : 2 ม.ค. 2562 14:53
ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรุบคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ม.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 24 ธ.ค. 2561 14:08
Editdate : 10 ม.ค. 2562 15:03
ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานพัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานเภสัชฯ
เบอร์โทรผู้จัด0861994316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ม.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 27 ธ.ค. 2561 08:42
Editdate : 27 ธ.ค. 2561 08:42
พิจารณาคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ม.ค. 2562
08:30 - 16:00 น.

Registered : 4 ม.ค. 2562 10:45
Editdate : 4 ม.ค. 2562 10:45
ประชุมจัดทำสัญญาสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านโรคเอดส์ ปีงบประมาณ 2562
สถานที่จัด ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพัสดุ
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ด้านเอดส์ฯ จาก สคร., รพ, สสจ. และองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO)
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นายศรัณยู แก้วสุวรรณ
เบอร์โทรผู้จัด0900564428
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ม.ค. 2562
08:00 - 12:00 น.

Registered : 8 ม.ค. 2562 16:46
Editdate : 8 ม.ค. 2562 16:46
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ งานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ม.ค. 2562
08:30 - 12:00 น.

Registered : 10 ม.ค. 2562 09:56
Editdate : 10 ม.ค. 2562 09:56
ศึกษาดูงาน นักศึกษาทันตาภิบาล ปีการศึกษา 2561
สถานที่จัด สันทนาการ ชั้น 1
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาทันตาภิบาล ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานทันตสาธารณสุข สสจ.อต.
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 310
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ม.ค. 2562
13:00 - 16:00 น.

Registered : 10 ม.ค. 2562 15:13
Editdate : 10 ม.ค. 2562 15:13
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 19 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2552
08:30 - 16:30 น.

Registered : 6 พ.ย. 2561 10:22
Editdate : 6 พ.ย. 2561 10:22
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สริมสร้างทักษะทีมพี่เลี้ยงพัฒนาและประเมินคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ระดับอำเภอ/จังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ สริมสร้างทักษะทีมพี่เลี้ยงพัฒนาและประเมินคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ระดับอำเภอ/จังหวัด
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
เบอร์โทรผู้จัด ต่อ 305 ( โทรมือถือ 095 4817233 )
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ม.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 11 ม.ค. 2562 14:38
Editdate : 11 ม.ค. 2562 14:38
ประชุมเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ม.ค. 2562
08:30 - 14:00 น.

Registered : 16 ม.ค. 2562 13:28
Editdate : 16 ม.ค. 2562 13:28
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานภายใน สสจ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 8 ม.ค. 2562 09:36
Editdate : 8 ม.ค. 2562 09:36
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ประจำปีงบประมาณ 2562
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ/รพช/สสอ
เป้าหมาย 80 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ม.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 23 พ.ย. 2561 11:32
Editdate : 23 พ.ย. 2561 11:32
ประชุมทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตะ
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ม.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 10 ม.ค. 2562 14:10
Editdate : 15 ม.ค. 2562 09:09
ชี้แจงแนวทางการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
สถานที่จัด อาคารพัสดุ
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพ
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ม.ค. 2562
09:00 - 12:00 น.

Registered : 10 ม.ค. 2562 12:21
Editdate : 10 ม.ค. 2562 12:21
อบรม CPR
สถานที่จัด อาคารพัสดุ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ม.ค. 2562
08:30 - 17:00 น.

Registered : 11 ม.ค. 2562 09:20
Editdate : 11 ม.ค. 2562 09:20
การประชุมคณะทำงานตามคำสั่งคณะทำงานโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานตามคำสั่งคณะทำงานโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นายอนุรักษ์ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด0979216693
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ม.ค. 2562
09:00 - 16:30 น.

Registered : 11 ม.ค. 2562 14:26
Editdate : 11 ม.ค. 2562 14:26
ประชุมตรวจสอบบัญชี
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชี
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ม.ค. 2562
09:00 - 16:30 น.

Registered : 17 ม.ค. 2562 14:41
Editdate : 17 ม.ค. 2562 14:41
สสจ.เพชรบูรณ์ ขอศึกษาดูงานโปรแกรม ตัดยอดงบประมาณ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท. ที่เกี่ยวข้อง, สสจ.เพชรบูรณ์
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ม.ค. 2562
13:00 - 16:00 น.

Registered : 7 ม.ค. 2562 11:14
Editdate : 7 ม.ค. 2562 11:32
ประชุมคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน(พ.ต.ส.)
สถานที่จัด ห้องประชุมสันทนาการชั้น 1
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน(พ.ต.ส.)
เป้าหมาย 14 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ม.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 7 ม.ค. 2562 11:38
Editdate : 7 ม.ค. 2562 11:38
อบรมเชิงปฏิบัติการ shared Vision ผ่าน GIN Conference
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทีมQLNระดับจังหวัดและตัวแทนทีมคร่อมสายงาน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาว ธิดารัตน์ ศรีคำ
เบอร์โทรผู้จัด0979247278
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 ม.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 11 ม.ค. 2562 14:40
Editdate : 11 ม.ค. 2562 14:41
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สาขาต่าง ๆ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สาขาต่าง ๆ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ม.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 7 ม.ค. 2562 11:35
Editdate : 7 ม.ค. 2562 11:35
อบรมเชิงปฏิบัติการ shared Vision ผ่าน GIN Conference
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทีมQLNระดับจังหวัด และตัวแทนทีมคร่อมสายงาน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาว ธิดารัตน์ ศรีคำ
เบอร์โทรผู้จัด0979247278
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ม.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 8 ม.ค. 2562 10:35
Editdate : 8 ม.ค. 2562 10:35
พิจารณาคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและผู้สมัคร
เป้าหมาย 21 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ม.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 17 ก.ย. 2561 13:39
Editdate : 17 ก.ย. 2561 13:39
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 65 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ม.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 17 ก.ย. 2561 13:39
Editdate : 17 ก.ย. 2561 13:39
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.).
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 65 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
มกราคม 2562
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- รายงานประชุมรายเดือน
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0010163


Last modified Monday, 11th September, 2017 @ 02:33am