ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (8 ต.ค. 2561)
กิจกรรมไหว้พระ รักษาศีล สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 1 ตค. 2561
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (8 ต.ค. 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินผลยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (8 ต.ค. 2561)
สสจ.อุตรดิตถ์ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ต้นแบบระดับทอง 9 จังหวัด
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (16 ส.ค. 2561)
ชี้แจงแนวทางการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (16 ส.ค. 2561)
มาตรฐานงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 3/2561
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (16 ส.ค. 2561)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดกิจกรรมโครงการ 6X4 รวมใจปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปี 3
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (16 ส.ค. 2561)
การตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข รอบ 2/2561
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (11 ก.ค. 2561)
การตรวจประเมินพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2561 โดย CIO เขตฯ 2 พิษณุโลก
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (12 มิ.ย. 2561)
สสจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมความร่วมมือดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 4
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (22 มี.ค. 2561)


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124]

กลับหน้าหลัก