ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ครั้งที่ 3/60 วันที่ 1 - 3 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมต้นทอง จ.อุตรดิตถ์
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (8 พ.ย. 2560)
การประชุมจัดทำแผนดำเนินงานอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 18-19 ก.ย.2560 ณ ห้องคัทลียา 1 โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์ ทีมงาน ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อพัฒนาร่วมกัน
Upload By : งานแผนงาน + ประเมินผล (21 ก.ย. 2560)
การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5ปี สสจ.อต. ครั้งที่่ 2 / 2560 ณ โรงแรมต้นทอง รีสอร์ท วันที่ 31 สิงหาคม 2560 - 3 กันยายน 2560
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (6 ก.ย. 2560)
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5ปี วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสีหราช
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (9 ส.ค. 2560)
ภญ.พรพิมล ภูวธนานนท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยในชุมชนแบบบูรณาการงานการแพทย์แผนไทย งานกิจกรรมบำบัด และงานกายภาพบำบัด ในระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานสาธา
Upload By : งานคุ้มครองผู้บริโภค (22 มิ.ย. 2560)
ประชุมเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
Upload By : งานคุ้มครองผู้บริโภค (20 มิ.ย. 2560)
ทำบุญประจำปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 มิย. 60 คณะสงฆ์จากวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (7 มิ.ย. 2560)
ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อออกใบรับรองมาตรฐานร้านใหม่ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
Upload By : งานคุ้มครองผู้บริโภค (9 พ.ค. 2560)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ google drive, google map วิทยากรจาก ม.นเรศวร
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (5 พ.ค. 2560)
อบรมแนวทางการดำเนินงานตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 วันที่ 24 มี.ค.60 ณ ห้องคัทรียา โรงแรมฟรายเดย์
Upload By : งานคุ้มครองผู้บริโภค (31 มี.ค. 2560)


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]

กลับหน้าหลัก