ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (30 ก.ค. 2562)
ประชุมวิชาการการพัฒนาหน่วยบริการระดับปฐมภูมิจ.อุตรดิตถ์
Upload By : test (21 มิ.ย. 2562)
จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.ตรอน
Upload By : test (21 มิ.ย. 2562)
ประชุมคณะทำงานเพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
Upload By : test (21 มิ.ย. 2562)
สสจ.เพชรบูรณ์ศึกษาดูงานโปรแกรมบริหารงบประมาณ สสจ.อต.
Upload By : test (21 มิ.ย. 2562)
เยี่ยมเสริมพลัง (พชอ.)อ.ทองแสนขัน
Upload By : test (21 มิ.ย. 2562)
ประชุมเจ้าหน้าที่ สสจ.อต. มิ.ย.62
Upload By : test (21 มิ.ย. 2562)
เตรียมซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินดินโคลนถล่ม
Upload By : test (21 มิ.ย. 2562)
รณรงค์ไข้เลือดออก อ.น้ำปาด
Upload By : test (21 มิ.ย. 2562)
เยี่ยมเสริมพลังในโครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
Upload By : test (21 มิ.ย. 2562)


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136]

กลับหน้าหลัก