ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


สสจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกันปลูก ต้นการบูร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และก้าวเข้าสู่ 100 ปีการสาธารณสุขไทย
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (22 ก.พ. 2561)
สสจ.อุตรดิตถ์ ประกาศเจตนารมณ์ ไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Torelance & Clean Thailand) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (22 ก.พ. 2561)
สสจ.อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (22 ก.พ. 2561)
สสจ.อุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติ วัณโรคแห่งชาติ (NOC-TB) จังหวัดอุตรดิตถ์
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (22 ก.พ. 2561)
สสจ.อุตรดิตถ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดอุตรดิตถ์
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (22 ก.พ. 2561)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (22 ก.พ. 2561)
สสจ.อุตรดิตถ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ป่วยแบบประคับประคอง”
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (22 ก.พ. 2561)
สสจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ครั้งที่ 3 / 2560
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (22 ก.พ. 2561)
นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (22 ก.พ. 2561)
ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (22 ก.พ. 2561)


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122]

กลับหน้าหลัก