ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


ประชุมศูนย์บริหารกฎหมายด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณห้องประชุมสันทนาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (29 มี.ค. 2562)
ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (29 มี.ค. 2562)
ผอ.รพ. และ สสอ. ลงเยี่ยม รพ.สต.ตามนโยบายผู้ตรวจฯ
Upload By : งานแผนงาน + ประเมินผล (22 ก.พ. 2562)
สสจ. ตรวจเยี่ยม รพ.สต.อ.บ้านโคก ตามรอบนิเทศงาน ปี62 รอบ1
Upload By : งานแผนงาน + ประเมินผล (22 ก.พ. 2562)
สสจ. ตรวจเยี่ยม รพ.สต.อ.ลับแล ตามรอบนิเทศงาน ปี62 รอบ1
Upload By : งานแผนงาน + ประเมินผล (22 ก.พ. 2562)
สสจ. ตรวจเยี่ยม รพ.สต.อ.เมือง ตามรอบนิเทศงาน ปี62 รอบ1
Upload By : งานแผนงาน + ประเมินผล (22 ก.พ. 2562)
สสจ. ตรวจเยี่ยม รพ.สต.อ.ฟากท่า ตามรอบนิเทศงาน ปี62 รอบ1
Upload By : งานแผนงาน + ประเมินผล (22 ก.พ. 2562)
สสจ. ตรวจเยี่ยม รพ.สต.อ.พิชัย ตามรอบนิเทศงาน ปี62 รอบ1
Upload By : งานแผนงาน + ประเมินผล (22 ก.พ. 2562)
สสจ. ตรวจเยี่ยม รพ.สต.อ.น้ำปาด ตามรอบนิเทศงาน ปี62 รอบ1
Upload By : งานแผนงาน + ประเมินผล (22 ก.พ. 2562)
สสจ. ตรวจเยี่ยม รพ.สต.อ.ท่าปลา ตามรอบนิเทศงาน ปี62 รอบ1
Upload By : งานแผนงาน + ประเมินผล (22 ก.พ. 2562)


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126]

กลับหน้าหลัก