มูลค่าการจัดซื้อยาในบัญชี นวัตกรรมไทย
เดือนที่ต้องการตรวจสอบ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
 
รายการ โรงพยาบาล รวม
1.อุตรดิตถ์ 2.บ้านโคก 3.ฟากท่า 4.น้ำปาด 5.ท่าปลา 6.ลับแล 7.พิชัย 8.ตรอน 9.ทองแสนขัน
มูลค่าการจัดซื้อ เดือน 10/2561 ถึง 08/2562
ยา 18,414,934.68 373,987.20 225,359.00 1,307,702.00 892,913.40 1,365,991.00 1,984,340.00 1,272,793.00 525,970.00 0.00
วัสดุการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วัสดุทันตกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เอ็กซเรย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วัสดุเภสัชกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 18,414,934.68 373,987.20 225,359.00 1,307,702.00 892,913.40 1,365,991.00 1,984,340.00 1,272,793.00 525,970.00 0.00

กลับหน้าหลัก