ค้นหาชื่อเรื่อง จาก ประเภท สสอ. รพศ. รพช.
1
วันที่บันทึก 9 ส.ค. 2562 ประเภท ประกาศรับสมัครงาน
- [ด่วนที่สุด] รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) [ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์.2 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2562]


2
วันที่บันทึก 9 ส.ค. 2562 ประเภท ประกาศรับสมัครงาน
- [ด่วนที่สุด] ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 9 ส.ค. 2562]


3
วันที่บันทึก 8 ส.ค. 2562 ประเภท ประกาศรับสมัครงาน
- [ด่วนที่สุด] รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) [ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์.3 ลงวันที่ 8 ส.ค. 2562]


4
วันที่บันทึก 8 ส.ค. 2562 ประเภท ประกาศรับสมัครงาน
- [ด่วนที่สุด] รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) [ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์.2 ลงวันที่ 8 ส.ค. 2562]


5
วันที่บันทึก 8 ส.ค. 2562 ประเภท ประกาศรับสมัครงาน
- [ด่วนที่สุด] รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 8 ส.ค. 2562]


6
วันที่บันทึก 2 ก.ค. 2562 ประเภท หนังสือเวียน
- แจ้ง ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนดหน่วยงานรับคำขอลงทะเบียนฯ พ.ศ.2562 [สปสช.2.56/6548 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2562]


7
วันที่บันทึก 2 ก.ค. 2562 ประเภท หนังสือเวียน
- แจ้งข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2562 [สปสช.2.56/6549 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2562]


8
วันที่บันทึก 2 ก.ค. 2562 ประเภท ประกาศรับสมัครงาน
- [ด่วนที่สุด] ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข [ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์. ลงวันที่ 1 ก.ค. 2562]


9
วันที่บันทึก 28 มิ.ย. 2562 ประเภท ประกาศรับสมัครงาน
- [ด่วนที่สุด] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [ประกาศรับสมัครงาน ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562]


10
วันที่บันทึก 26 มิ.ย. 2562 ประเภท ประกาศรับสมัครงาน
- [ด่วนที่สุด] รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2562]


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20
วันที่บันทึก 27 พ.ค. 2562 ประเภท ประกาศรับสมัครงาน
- [ด่วนที่สุด] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์.2 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2562]


21


22


23


24


25


26


27


28


29
วันที่บันทึก 22 เม.ย. 2562 ประเภท ประกาศรับสมัครงาน
- [ด่วนที่สุด] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 22 เม.ย. 2562]


30


31


32


33


34
วันที่บันทึก 8 ก.พ. 2562 ประเภท ประกาศรับสมัครงาน
- [ด่วนที่สุด] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 8 ก.พ. 2562]


35


36
วันที่บันทึก 6 ก.พ. 2562 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เผยแพร่ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 5 ก.พ. 2562]


37
วันที่บันทึก 30 ม.ค. 2562 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 17 ม.ค. 2562]


38


39


40


41
วันที่บันทึก 26 ธ.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น โรงพยาบาลทองแสนขัน (26 ธ.ค.2561) [ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2561]


42
วันที่บันทึก 24 ธ.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) [เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2561]


43
วันที่บันทึก 24 ธ.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) [ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2561]


44


45


46
วันที่บันทึก 3 ธ.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2561]


47


48


49
วันที่บันทึก 26 พ.ย. 2561 ประเภท ประกาศรับสมัครงาน
- [ด่วนที่สุด] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 26 พ.ย. 2561]


50


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276]
 
- หนังสือราชการแยกเดือน
- ค้นหาหนังสือราชการ
- รายงานหนังสือส่ง
- กราฟแสดงหนังสือส่ง
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0002293

.................
Last modified Thursday, 17th May, 2012 @ 10:02am