ค้นหาชื่อเรื่อง จาก ประเภท สสอ. รพศ. รพช.
1


2


3


4


5
วันที่บันทึก 8 ก.พ. 2562 ประเภท ประกาศรับสมัครงาน
- [ด่วนที่สุด] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 8 ก.พ. 2562]


6


7
วันที่บันทึก 6 ก.พ. 2562 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เผยแพร่ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 5 ก.พ. 2562]


8
วันที่บันทึก 30 ม.ค. 2562 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 17 ม.ค. 2562]


9


10


11


12
วันที่บันทึก 26 ธ.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น โรงพยาบาลทองแสนขัน (26 ธ.ค.2561) [ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2561]


13
วันที่บันทึก 24 ธ.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) [เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2561]


14
วันที่บันทึก 24 ธ.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) [ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2561]


15


16


17
วันที่บันทึก 3 ธ.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2561]


18


19


20
วันที่บันทึก 26 พ.ย. 2561 ประเภท ประกาศรับสมัครงาน
- [ด่วนที่สุด] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 26 พ.ย. 2561]


21


22


23


24


25
วันที่บันทึก 31 ต.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 31 ต.ค. 2561]


26


27
วันที่บันทึก 29 ต.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 29 ต.ค. 2561]


28


29


30
วันที่บันทึก 8 ต.ค. 2561 ประเภท ประกาศรับสมัครงาน
- [ด่วนที่สุด] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์. ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561]


31
วันที่บันทึก 26 ก.ย. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศจังหวัด2 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2561]


32


33
วันที่บันทึก 20 ก.ย. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ [ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 20 ก.ย. 2561]


34


35
วันที่บันทึก 18 ก.ย. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศราคากลางการเช่าบริการอินเตอร์เน็ต [ประกาศจัดจ้าง ลงวันที่ 18 ก.ย. 2561]


36
วันที่บันทึก 17 ก.ย. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) [ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2561]


37
วันที่บันทึก 11 ก.ย. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด [เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ลงวันที่ 11 ก.ย. 2561]


38
วันที่บันทึก 11 ก.ย. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- เผยแพร่ตาราง ปปช. ซื้อเวชภัณฑ์ทันตกรรม [ตาราง ปปช. ซื้อเวชภัณฑ์ทันตกรรม ลงวันที่ 11 ก.ย. 2561]


39
วันที่บันทึก 6 ก.ย. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศจัดจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ [ประกาศจัดจ้าง ลงวันที่ 6 ก.ย. 2561]


40
วันที่บันทึก 5 ก.ย. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ [ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 5 ก.ย. 2561]


41


42
วันที่บันทึก 30 ส.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษาชีวิต จำนวน 5 รายการ [ประกาศราคากลาง ลงวันที่ 29 ส.ค. 2561]


43
วันที่บันทึก 29 ส.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 1 รายการ [ประกาศจังหวัด2 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2561]


44
วันที่บันทึก 29 ส.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 5 รายการ [ประกาศจังหวัด ลงวันที่ 28 ส.ค. 2561]


45
วันที่บันทึก 25 พ.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศราคากลาง ลงวันที่ 25 พ.ค. 2561]


46
วันที่บันทึก 17 พ.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศราคากลาง ลงวันที่ 17 พ.ค. 2561]


47
วันที่บันทึก 18 ก.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศราคากลาง ลงวันที่ 18 ก.ค. 2561]


48
วันที่บันทึก 8 ส.ค. 2561 ประเภท จัดซื้อจัดจ้าง
- จัดจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ [ประกาศราคากลาง ลงวันที่ 8 ส.ค. 2561]


49
วันที่บันทึก 10 ก.ค. 2561 ประเภท ประกาศรับสมัครงาน
- ผลการค้ดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ [ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 10 ก.ค. 2561]


50


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275]
 
- หนังสือราชการแยกเดือน
- ค้นหาหนังสือราชการ
- รายงานหนังสือส่ง
- กราฟแสดงหนังสือส่ง
 
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0096928

.................
Last modified Thursday, 17th May, 2012 @ 10:02am