ตารางการจองรถประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
27 ธ.ค. 2561 - 3 ม.ค. 2562
07:00 - 23:00 น.

Registered : 13 ธ.ค. 2561 15:39
Editdate : 13 ธ.ค. 2561 15:39
เตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ เมือง,ลับแล,ตรอน,พิชัย,ทองแสนขัน,ท่าปลา,น้ำปาด,ฟากท่า,บ้านโคก
ตำบล
อำเภอ เมือง,ลับแล,ตรอน,พิชัย,ทองแสนขัน,ท่าปลา,น้ำปาด,ฟากท่า,บ้านโคก
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จอง นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จอง081 - 9622286

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
1 ม.ค. 2562
08:00 - 16:30 น.

Registered : 28 ธ.ค. 2561 17:48
Editdate : 28 ธ.ค. 2561 17:48
เพื่อขนอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นสำหรับจัดงาน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม
ตำบล บ้านด่านนาขาม
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จอง นายวัฒนา ยอดดำเนิน
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 316

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
1 ม.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ธ.ค. 2561 17:50
Editdate : 28 ธ.ค. 2561 17:50
ขนอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นสำหรับจัดงาน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม
ตำบล บ้านด่านนาขาม
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จอง นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 316

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
2 ม.ค. 2562
08:00 - 16:30 น.

Registered : 2 ต.ค. 2561 09:55
Editdate : 18 ธ.ค. 2561 17:00
ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี( พอ.สว.) ครั้งที่ 7 ปี 2561
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ บ้านข่อยสูง ม.1
ตำบล ข่อยสูง
อำเภอ ตรอน
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 6 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จอง092 1281991

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
2 ม.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2562
17:30 - 02:00 น.

Registered : 27 ธ.ค. 2561 11:09
Editdate : 27 ธ.ค. 2561 11:09
ตรวจเฝ้าระวังบังใช้กฎหมายฯแอลกออล์และยาสูบ/จัดระเบียบสังคมฯ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ พื้นจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จอง นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จอง0959056750

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
2 ม.ค. 2562
06:30 - 12:00 น.

Registered : 28 ธ.ค. 2561 17:54
Editdate : 28 ธ.ค. 2561 17:54
รับ-ส่ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม
ตำบล บ้านด่านนาขาม
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จอง นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 316

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
2 ม.ค. 2562
12:00 - 16:30 น.

Registered : 28 ธ.ค. 2561 17:57
Editdate : 28 ธ.ค. 2561 17:57
เพื่อขนอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นสำหรับจัดงานคืนวัดอุตรดิตถ์ธธรรมาราม
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม
ตำบล บ้านด่านนาขาม
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จอง นายวัฒนา ยอดดำเนิน
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 316

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
4 ม.ค. 2562
16:00 - 21:00 น.

Registered : 3 ม.ค. 2562 10:56
Editdate : 3 ม.ค. 2562 10:56
รับผู้บิรหารจากการไปราชการที่กลุ่มยุทศาสตร์ สป
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สนามบินพิษณุโลก
ตำบล
อำเภอ เมือง
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวสุวรรนา วงศ์พุฒิ
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
7 ม.ค. 2562
06:30 - 18:00 น.

Registered : 24 ธ.ค. 2561 16:24
Editdate : 24 ธ.ค. 2561 16:24
ร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
ตำบล
อำเภอ อำเภอเมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 10 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นภาภรณ์ สมอ่อน
เบอร์โทรผู้จอง0906929948

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
7 ม.ค. 2562
09:00 - 12:00 น.

Registered : 4 ม.ค. 2562 15:43
Editdate : 4 ม.ค. 2562 15:43
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เหล่ากาชาด
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สำนักงานเหล่ากาชาด อต
ตำบล
อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวสุวรรนา วงศ์พุฒิ
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
8 ม.ค. 2562
11:00 - 18:00 น.

Registered : 25 ธ.ค. 2561 14:06
Editdate : 25 ธ.ค. 2561 14:06
รับอาจารย์ของ สรพ.จากสนามบินพิษณุโลกมาตรวจเยี่ยมประเมินการรับรองคุณภาพHAโรงพยาบาลฟากท่า
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สนามบินพิษณุโลก
ตำบล อรัญญิก
อำเภอ เมือง
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางสาว ธิดารัตน์ ศรีคำ
เบอร์โทรผู้จอง0979247278

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
8 ม.ค. 2562
06:00 - 20:30 น.

Registered : 4 ม.ค. 2562 11:07
Editdate : 4 ม.ค. 2562 11:07
อบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินรพ.สต.ติดดาว (ครู ข)
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.กงไกรลาศ
ตำบล
อำเภอ กงไกรลาศ
จังหวัด สุโขทัย
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางโชติณัฎฐ์ เเตงคง
เบอร์โทรผู้จอง ต่อ 305 ( โทรมือถือ 095 4817233 )

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
8 ม.ค. 2562
14:00 - 23:00 น.

Registered : 8 ม.ค. 2562 13:37
Editdate : 8 ม.ค. 2562 13:37
ร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สนามกีฤาพระยาพิชัยดาบหัก
ตำบล
อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นภาภรณ์ สมอ่อน
เบอร์โทรผู้จอง0906929948

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
9 ม.ค. 2562
05:00 - 16:30 น.

Registered : 4 ม.ค. 2562 11:22
Editdate : 4 ม.ค. 2562 11:24
นิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.บ้านโคก
ตำบล บ้านโคก
อำเภอ บ้านโคก
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 23 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จอง314

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
9 ม.ค. 2562
09:00 - 12:00 น.

Registered : 7 ม.ค. 2562 13:32
Editdate : 7 ม.ค. 2562 13:32
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ ปี 2562 (รอบที่ 1)
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สีหราชบอลรูม
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวสุวรรนา วงศ์พุฒิ
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
9 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562
06:00 - 20:00 น.

Registered : 7 ม.ค. 2562 13:50
Editdate : 7 ม.ค. 2562 13:50
รับทีมประเมินจังหวัดดีเด่น ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สนามบินพิษณุโลก และตรวจประเมินภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล
อำเภอ เมือง
จังหวัด พิษณุโลก,อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 6 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จอง นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จอง081 - 9622286

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
11 ม.ค. 2562
14:00 - 16:30 น.

Registered : 10 ม.ค. 2562 10:06
Editdate : 10 ม.ค. 2562 10:08
ไปติดตามเยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการเพื่อขอรับขาเทียมพระราชทานในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ บ้านวังกะพี้
ตำบล วังกะพี้
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จอง092-1281991

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
12 ม.ค. 2562
12:00 - 18:00 น.

Registered : 11 ม.ค. 2562 13:35
Editdate : 11 ม.ค. 2562 13:35
ส่งผู้บริหารเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ ตึก สป
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ท่าอกาศยานจังหวัดพิษณุโลก
ตำบล
อำเภอ เมือง
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวสุวรรนา วงศ์พุฒิ
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
14 ม.ค. 2562
05:00 - 18:00 น.

Registered : 27 ธ.ค. 2561 11:15
Editdate : 27 ธ.ค. 2561 11:18
การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมือง
จังหวัด เพชรบูรณ์
จำนวนผู้โดยสาร 8 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง จันจิรา เพ็งปาน
เบอร์โทรผู้จอง0871959209

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
14 ม.ค. 2562
16:30 - 23:00 น.

Registered : 9 ม.ค. 2562 09:47
Editdate : 9 ม.ค. 2562 09:47
ร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก
ตำบล
อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นภาภรณ์ สมอ่อน
เบอร์โทรผู้จอง0906929948

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
14 ม.ค. 2562
13:00 - 16:30 น.

Registered : 10 ม.ค. 2562 15:40
Editdate : 10 ม.ค. 2562 15:41
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างตึกคนไข้นอก OPD. รพ. 30 เตียง โรงพยาบาลตรอน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาลตรอน
ตำบล บ้านแก่ง
อำเภอ ตรอน
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาววิไลวรรณ ยิ้มเพชร
เบอร์โทรผู้จอง0623565393

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
14 ม.ค. 2562
17:30 - 20:00 น.

Registered : 11 ม.ค. 2562 13:36
Editdate : 11 ม.ค. 2562 13:36
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวสุวรรนา วงศ์พุฒิ
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
14 ม.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 14 ม.ค. 2562 08:49
Editdate : 14 ม.ค. 2562 08:49
ติดตามเยี่ยม รพ.สต.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.สต. เขตอำเภอพิชัย
ตำบล
อำเภอ พิชัย
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางจิตสวรรค์ ศรีสังข์
เบอร์โทรผู้จอง0840496372

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
15 ม.ค. 2562
07:00 - 14:00 น.

Registered : 2 ต.ค. 2561 09:56
Editdate : 2 ต.ค. 2561 09:56
ออกหน่วย พอ.สว.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ บ้านต้นแดง
ตำบล นางพญา
อำเภอ ท่าปลา
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จอง0814755995

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
16 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562
12:00 - 16:00 น.

Registered : 13 ม.ค. 2562 10:58
Editdate : 13 ม.ค. 2562 10:58
ฝึกปฏิบัติการหลักสูตรพระคิลานุปฐากบนหอผู้ป่วย
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.อุตรดิตถ์
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 12 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จอง ปรพร ทองหลวง
เบอร์โทรผู้จอง0896418937

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
16 ม.ค. 2562
09:30 - 16:30 น.

Registered : 14 ม.ค. 2562 09:02
Editdate : 14 ม.ค. 2562 11:09
เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมและสถานที่จัดงานหน่วยแพทย์ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านโคน ม.4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ตำบล ต.บ้านโคน
อำเภอ อ.พิชัย
จังหวัด จ.อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จองนางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
16 ม.ค. 2562
06:30 - 09:00 น.

Registered : 15 ม.ค. 2562 15:10
Editdate : 15 ม.ค. 2562 15:10
เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน มกราคม 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล
อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นภาภรณ์ สมอ่อน
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
17 ม.ค. 2562
07:30 - 16:30 น.

Registered : 10 ม.ค. 2562 10:19
Editdate : 10 ม.ค. 2562 10:19
ไปปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. บูรณาการกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงเรียนบ้านโคน หมู่ที่ 4
ตำบล ตำบลบ้านโคน
อำเภอ อำเภอพิชัย
จังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 10 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จอง092-1281991

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
18 ม.ค. 2562
07:00 - 16:00 น.

Registered : 15 ม.ค. 2562 09:34
Editdate : 15 ม.ค. 2562 09:34
ประชุมติดตามความก้าวหน้างานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ตำบล
อำเภอ เมือง
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จอง นางสาวทวินันท์ คำวัฒนา
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
18 ม.ค. 2562
07:30 - 09:00 น.

Registered : 16 ม.ค. 2562 10:13
Editdate : 16 ม.ค. 2562 10:13
ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล
อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 6 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นภาภรณ์ สมอ่อน
เบอร์โทรผู้จอง0947451492

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
18 ม.ค. 2562
07:00 - 20:00 น.

Registered : 16 ม.ค. 2562 14:04
Editdate : 16 ม.ค. 2562 14:04
ประชุมเตรียมความพร้อม คัดเลือก HA พชอ.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงเเรมพรเจริญ
ตำบล
อำเภอ กงไกรลาศ
จังหวัด สุโขทัย
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางโชติณัฎฐ์ แตงคง
เบอร์โทรผู้จอง0954817233

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
21 ม.ค. 2562
05:00 - 00:00 น.

Registered : 25 ธ.ค. 2561 09:35
Editdate : 25 ธ.ค. 2561 09:35
เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ครั้งที่ 2
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด เชียงใหม่
จำนวนผู้โดยสาร 10 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จอง นางสาวปรานี มาทำมา
เบอร์โทรผู้จอง089-563-4255

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
21 ม.ค. 2562 - 22 ม.ค. 2562
08:00 - 21:00 น.

Registered : 17 ม.ค. 2562 16:37
Editdate : 18 ม.ค. 2562 14:45
ประชุมเขตสุขภาพที่ 2
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
ตำบล
อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จอง0895673248

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
23 ม.ค. 2562
08:30 - 17:00 น.

Registered : 16 ม.ค. 2562 17:26
Editdate : 16 ม.ค. 2562 17:26
ตรวจเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ตำบล ท่าอิฐ และ บ้านเกาะ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 7 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางสาวสุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด
เบอร์โทรผู้จอง0894360443

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
24 ม.ค. 2562
08:30 - 17:00 น.

Registered : 16 ม.ค. 2562 17:28
Editdate : 16 ม.ค. 2562 17:28
ตรวจเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ตำบล ท่าอิฐ และ บ้านเกาะ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 7 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางสาวสุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด
เบอร์โทรผู้จอง0894360443

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
25 ม.ค. 2562
08:30 - 17:00 น.

Registered : 16 ม.ค. 2562 17:29
Editdate : 16 ม.ค. 2562 17:29
ตรวจเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ตำบล ท่าอิฐ และ บ้านเกาะ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 7 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางสาวสุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด
เบอร์โทรผู้จอง0894360443

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
29 ม.ค. 2562
07:00 - 16:00 น.

Registered : 2 ต.ค. 2561 09:57
Editdate : 2 ต.ค. 2561 09:57
ออกหน่วย พอ.สว.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ บ้านเด่นยาว
ตำบล ท่าแฝก
อำเภอ น้ำปาด
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จอง0814755995

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
มกราคม 2562
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการจองรถ
- Full View
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0004271

Webstats4U
Last modified Monday, 11th September, 2017 @ 02:49am