Home : สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ช่วยเหลือ โทร.055-411439 ต่อระบาด 113 ,ศูนย์คอมฯ 317 กรุณาแจ้งปัญหาระบบที่ : batmanut@yahoo.com /กรุณาใช้โปรแกรม Chrome แทน IE
*การคีย์ต้องเลือก จังหวัด >อำเภอ >ตำบล >หมู่ >รพ.สต. ตามลำดับให้ครบทุกครั้งที่เพิ่มข้อมูลใหม่
**การแก้ไข ข้อมูลเก่า ต้องเลือก จังหวัด >อำเภอ >ตำบล >หมู่ >รพ.สต. ตามลำดับให้ครบแล้วจึงกด บันทึก
***ถ้าใส่ไม่ครบ ข้อมูลจะไม่สมบูรณ์ชื่อคนไข้จะหายเพราะเชื่อมโยงไปยัง รพ.สต.เป้าหมายไม่ได้ รพศ/รพช.ต้องคีย์ใหม่
****เขตเทศบาลฯต้องประสานทางโทรศัพท์เพิ่มเนื่องจากไม่มีหมู่
****การคลิกรับแจ้งข้อมูลให้คลิกที่รูป เมื่อระบบSaveเสร็จจะเปลี่ยนเป็นรูป และแสดงวันเวลาการรับแจ้ง

ข้อมูลปี พ.ศ. อำเภอ ตำบล โรค

อัน ดับ
วันที่ลง ทะเบียน
โรค
ชื่อ - สกุล
อายุ
ที่อยู่ขณะป่วย
วันเริ่มป่วย
วันพบผู้ป่วย
ประ เภท
สถานที่รักษา
ผู้แจ้ง
ผลการรักษา
วันที่รับแจ้ง
พื้นที่รับผิดชอบ
ปี
เดือน
เลขที่/ ถนน
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1.
21 เม.ย. 2561 16:33:20
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
50
0
-
4
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
16 เม.ย. 2561
21 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
รพ.สต.น้ำหมัน
2.
21 เม.ย. 2561 16:29:25
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
72
0
-
10
หาดงิ้ว
เมือง
อุตรดิตถ์
17 เม.ย. 2561
21 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
รพ.สต.หาดงิ้ว
3.
19 เม.ย. 2561 15:07:16
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
0
-
7
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
15 เม.ย. 2561
19 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
19 เม.ย. 2561 16:49:15
รพ.สต.คุ้งตะเภา
4.
18 เม.ย. 2561 16:19:10
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
57
0
-
6
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
16 เม.ย. 2561
18 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
19 เม.ย. 2561 09:23:54
รพ.สต.หาดสองแคว
5.
18 เม.ย. 2561 16:15:59
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
75
0
-
1
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
11 เม.ย. 2561
18 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
ตาย
19 เม.ย. 2561 09:23:59
รพ.สต.หาดสองแคว
6.
16 เม.ย. 2561 15:20:55
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
34
0
-
5
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
12 เม.ย. 2561
16 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
17 เม.ย. 2561 09:38:22
รพ.สต.บ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล
7.
11 เม.ย. 2561 14:13:20
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
64
0
-
2
ข่อยสูง
ตรอน
อุตรดิตถ์
7 เม.ย. 2561
11 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
11 เม.ย. 2561 16:06:33
รพ.สต.ข่อยสูง
8.
10 เม.ย. 2561 15:06:00
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
0
-
4
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
5 เม.ย. 2561
10 เม.ย. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
10 เม.ย. 2561 15:07:16
รพ.สต.บ้านฝาย
9.
9 เม.ย. 2561 15:20:48
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
50
0
-
1
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
7 เม.ย. 2561
9 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อต
นางสาวภาวินี บัวกล้า
หาย
9 เม.ย. 2561 18:05:22
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
10.
4 เม.ย. 2561 17:36:40
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
51
0
-
3
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
26 มี.ค. 2561
26 มี.ค. 2561
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
4 เม.ย. 2561 17:36:40
โรงพยาบาลลับแล
11.
4 เม.ย. 2561 14:35:50
Streptococcus suis
(หญิง) ไทย
64
0
-
5
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
1 เม.ย. 2561
4 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
4 เม.ย. 2561 16:00:13
รพ.สต.บ้านเกาะ
12.
3 เม.ย. 2561 12:01:29
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
2
-
8
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
28 มี.ค. 2561
2 เม.ย. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
3 เม.ย. 2561 12:01:29
รพ.สต.ท่าแฝก
13.
29 มี.ค. 2561 14:40:55
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
68
0
-
8
บ่อทอง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
22 มี.ค. 2561
26 มี.ค. 2561
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
29 มี.ค. 2561 19:32:38
โรงพยาบาลทองแสนขัน
14.
29 มี.ค. 2561 14:22:23
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
87
0
-
5
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
25 มี.ค. 2561
25 มี.ค. 2561
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
30 มี.ค. 2561 14:30:08
รพ.สต.หาดสองแคว
15.
29 มี.ค. 2561 14:16:04
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
71
0
-
3
บ่อทอง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
19 มี.ค. 2561
19 มี.ค. 2561
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
29 มี.ค. 2561 19:32:53
โรงพยาบาลทองแสนขัน
16.
28 มี.ค. 2561 16:11:25
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
7
8
-
6
บ้านโคน
พิชัย
อุตรดิตถ์
23 มี.ค. 2561
27 มี.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางสาววิภาวี แก้วจอมแพง
รักษาอยู่
28 มี.ค. 2561 16:13:02
รพ.สต.บ้านโคน
17.
26 มี.ค. 2561 18:48:23
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
70
2
-
2
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
24 มี.ค. 2561
26 มี.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
26 มี.ค. 2561 18:48:23
รพ.สต.บ้านห้วยไคร้
18.
23 มี.ค. 2561 14:14:26
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
44
7
-
6
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
28 ธ.ค. 2560
23 มี.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
23 มี.ค. 2561 16:50:23
รพ.สต.วังแดง
19.
22 มี.ค. 2561 16:24:47
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
78
2
-
10
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
14 ก.พ. 2561
22 มี.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
24 มี.ค. 2561 21:33:27
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
20.
21 มี.ค. 2561 17:41:47
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
72
2
-
4
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
14 มี.ค. 2561
21 มี.ค. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
23 มี.ค. 2561 16:50:31
รพ.สต.หาดสองแคว
21.
19 มี.ค. 2561 14:41:32
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
59
0
-
4
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
12 มี.ค. 2561
12 มี.ค. 2561
IPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
20 มี.ค. 2561 09:22:36
รพ.สต.บ้านฝาย
22.
16 มี.ค. 2561 14:30:06
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
60
0
-
2
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
15 มี.ค. 2561
16 มี.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
17 มี.ค. 2561 12:14:11
รพ.สต.น้ำหมัน
23.
16 มี.ค. 2561 14:26:36
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
18
0
-
7
ร่วมจิต
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
8 มี.ค. 2561
16 มี.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
16 มี.ค. 2561 14:43:48
รพ.สต.ร่วมจิต
24.
15 มี.ค. 2561 16:03:37
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
64
0
-
7
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
10 มี.ค. 2561
15 มี.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
15 มี.ค. 2561 16:47:51
รพ.สต.คุ้งตะเภา
25.
14 มี.ค. 2561 19:23:20
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
72
0
-
4
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
8 มี.ค. 2561
8 มี.ค. 2561
OPD
iรพ.ตรอน
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
16 มี.ค. 2561 11:11:00
รพ.สต.หาดสองแคว
26.
14 มี.ค. 2561 11:21:33
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
3
-
5
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
10 มี.ค. 2561
13 มี.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
14 มี.ค. 2561 11:21:33
รพ.สต.ท่าแฝก
27.
14 มี.ค. 2561 11:19:22
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
41
11
-
3
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
8 มี.ค. 2561
14 มี.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
14 มี.ค. 2561 11:19:22
รพ.สต.บ้านห้วยไคร้
28.
13 มี.ค. 2561 13:23:11
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
1
-
3
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
8 มี.ค. 2561
12 มี.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
13 มี.ค. 2561 13:23:11
รพ.สต.ท่าแฝก
29.
12 มี.ค. 2561 15:02:59
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
3
11
-
4
ฟากท่า
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
11 มี.ค. 2561
12 มี.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
12 มี.ค. 2561 15:11:19
โรงพยาบาลฟากท่า
30.
9 มี.ค. 2561 15:02:18
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
16
0
-
3
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
4 มี.ค. 2561
9 มี.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
10 มี.ค. 2561 22:33:00
รพ.สต.ไผ่ล้อม
31.
8 มี.ค. 2561 16:55:41
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
84
8
-
5
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
8 มี.ค. 2561
8 มี.ค. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
9 มี.ค. 2561 10:34:05
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
32.
8 มี.ค. 2561 16:52:16
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
67
0
-
10
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
31 ม.ค. 2561
8 มี.ค. 2561
OPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
9 มี.ค. 2561 10:34:15
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
33.
8 มี.ค. 2561 16:46:49
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
73
0
-
1
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
17 ม.ค. 2561
20 มี.ค. 2561
OPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
8 มี.ค. 2561 18:07:38
รพ.สต.น้ำอ่าง
34.
8 มี.ค. 2561 16:41:51
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
62
0
-
6
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
27 ธ.ค. 2560
8 มี.ค. 2561
OPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
8 มี.ค. 2561 18:07:50
รพ.สต.น้ำอ่าง
35.
8 มี.ค. 2561 15:33:05
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
11
7
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
2 มี.ค. 2561
6 มี.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
หาย
8 มี.ค. 2561 15:33:14
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
36.
4 มี.ค. 2561 15:34:35
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
18
5
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ก.พ. 2561
4 มี.ค. 2561
IPD
รพ.อต
น.ส. รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
4 มี.ค. 2561 15:55:47
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
37.
3 มี.ค. 2561 23:12:57
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
8
4
-
16
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ก.พ. 2561
3 มี.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
พ.ท.หญิงวิไลรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
4 มี.ค. 2561 09:25:35
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
38.
3 มี.ค. 2561 20:28:07
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
21
3
-
8
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
27 ก.พ. 2561
2 มี.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ศิริญา นรินทร์
รักษาอยู่
6 มี.ค. 2561 13:55:21
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
39.
27 ก.พ. 2561 08:49:27
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
8
11
-
3
หาดล้า
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
23 ก.พ. 2561
27 ก.พ. 2561
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
27 ก.พ. 2561 09:01:18
รพ.สต.หาดล้า
40.
26 ก.พ. 2561 16:47:00
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
1
-
4
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
25 ก.พ. 2561
26 ก.พ. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
28 ก.พ. 2561 11:19:47
รพ.สต.บ้านท่า ตำบลหาดกรวด
41.
24 ก.พ. 2561 15:58:38
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
1
0
-
4
หาดงิ้ว
เมือง
อุตรดิตถ์
20 ก.พ. 2561
24 ก.พ. 2561
IPD
รพ.อต
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
25 ก.พ. 2561 15:19:58
รพ.สต.หาดงิ้ว
42.
20 ก.พ. 2561 19:01:53
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
56
0
-
6
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ก.พ. 2561
17 ก.พ. 2561
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
23 ก.พ. 2561 12:01:13
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
43.
20 ก.พ. 2561 15:06:52
Streptococcus suis
(หญิง) ไทย
58
0
-
5
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
15 ก.พ. 2561
20 ก.พ. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
ภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์
รักษาอยู่
20 ก.พ. 2561 17:24:51
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
44.
20 ก.พ. 2561 09:49:30
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
17
10
-
6
ร่วมจิต
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
17 ก.พ. 2561
20 ก.พ. 2561
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
20 ก.พ. 2561 10:57:37
รพ.สต.ร่วมจิต
45.
19 ก.พ. 2561 15:39:02
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
0
-
8
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
16 ก.พ. 2561
19 ก.พ. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
19 ก.พ. 2561 15:39:02
รพ.สต.น้ำไผ่ บ้านห้วยคอม
46.
14 ก.พ. 2561 13:32:37
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
5
0
-
7
ร่วมจิต
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
9 ก.พ. 2561
14 ก.พ. 2561
IPD
โรงพยาบาลท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
14 ก.พ. 2561 15:00:18
รพ.สต.ร่วมจิต
47.
14 ก.พ. 2561 12:45:42
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
57
5
-
3
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
15 ม.ค. 2561
14 ก.พ. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
14 ก.พ. 2561 12:45:57
โรงพยาบาลตรอน
48.
13 ก.พ. 2561 10:38:24
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
10
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
8 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
13 ก.พ. 2561 13:48:13
รพ.สต.บ้านฝาย
49.
8 ก.พ. 2561 16:14:08
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
37
6
-
4
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
4 ก.พ. 2561
8 ก.พ. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
8 ก.พ. 2561 16:14:08
รพ.สต.บ้านห้วยผึ้ง ตำบลท่าแฝก
50.
8 ก.พ. 2561 15:52:46
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
17
3
-
3
บ้านโคน
พิชัย
อุตรดิตถ์
4 ก.พ. 2561
7 ก.พ. 2561
OPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางสาว วิภาวี แก้วจอมแพง
รักษาอยู่
8 ก.พ. 2561 16:04:17
รพ.สต.บ้านโคน
51.
8 ก.พ. 2561 15:42:16
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
30
0
-
10
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
3 ก.พ. 2561
8 ก.พ. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
8 ก.พ. 2561 16:07:33
โรงพยาบาลลับแล
52.
6 ก.พ. 2561 14:31:00
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
0
11
-
6
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
3 ก.พ. 2561
6 ก.พ. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
6 ก.พ. 2561 14:33:59
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
53.
5 ก.พ. 2561 15:01:17
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
1
4
-
8
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ก.พ. 2561
5 ก.พ. 2561
IPD
รพ.อต
น.ส. รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
5 ก.พ. 2561 15:01:17
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
54.
1 ก.พ. 2561 16:09:58
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
65
0
-
3
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
31 ม.ค. 2561
31 ม.ค. 2561
IPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
2 ก.พ. 2561 15:48:26
โรงพยาบาลตรอน
55.
30 ม.ค. 2561 22:34:46
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
40
9
-
2
ขุนฝาง
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ม.ค. 2561
30 ม.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
วิไลรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
31 ม.ค. 2561 09:28:49
รพ.สต.ขุนฝาง
56.
29 ม.ค. 2561 12:47:47
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
47
0
-
12
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
26 ม.ค. 2561
29 ม.ค. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
29 ม.ค. 2561 13:27:25
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
57.
26 ม.ค. 2561 15:45:45
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
45
0
-
6
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
28 ธ.ค. 2560
28 ธ.ค. 2560
OPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
27 ม.ค. 2561 11:43:43
รพ.สต.วังแดง
58.
25 ม.ค. 2561 13:56:50
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
42
0
-
1
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
24 ม.ค. 2561
24 ม.ค. 2561
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
25 ม.ค. 2561 18:33:15
รพ.สต.หาดสองแคว
59.
19 ม.ค. 2561 16:04:15
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(ชาย) ไทย
37
8
-
1
ฟากท่า
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
13 ม.ค. 2561
19 ม.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลฟากท่า
นายนัฐกิจ แก้วทองดี
รักษาอยู่
19 ม.ค. 2561 16:04:21
โรงพยาบาลฟากท่า
60.
16 ม.ค. 2561 16:30:54
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
35
0
-
1
ผาเลือด
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
16 ม.ค. 2561
16 ม.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
16 ม.ค. 2561 17:12:31
รพ.สต.ผาเลือด
61.
16 ม.ค. 2561 16:27:35
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
61
0
-
13
จริม
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
16 ม.ค. 2561
16 ม.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
17 ม.ค. 2561 08:32:10
รพ.สต.บ้านท่าช้าง
62.
15 ม.ค. 2561 13:43:18
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
71
0
-
7
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
23 มี.ค. 2560
15 ม.ค. 2561
OPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
15 ม.ค. 2561 15:49:01
รพ.สต.วังกะพี้
63.
12 ม.ค. 2561 16:21:48
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
77
9
-
8
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
4 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
12 ม.ค. 2561 16:28:00
รพ.สต.น้ำอ่าง
64.
12 ม.ค. 2561 15:30:18
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
85
0
-
4
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
8 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561
OPD
รพ ตรอน
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
12 ม.ค. 2561 16:00:37
โรงพยาบาลตรอน
65.
12 ม.ค. 2561 14:39:49
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
76
0
-
4
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
8 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561
OPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
16 ม.ค. 2561 15:58:31
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
66.
12 ม.ค. 2561 14:35:24
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
66
0
-
3
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
13 ธ.ค. 2560
13 ธ.ค. 2560
OPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
15 ม.ค. 2561 10:01:32
รพ.สต.หาดกรวด
67.
10 ม.ค. 2561 14:33:03
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
54
0
-
4
หาดล้า
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
4 ม.ค. 2561
10 ม.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
10 ม.ค. 2561 14:59:25
รพ.สต.หาดล้า
68.
9 ม.ค. 2561 15:05:58
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
60
0
-
1
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
5 ม.ค. 2561
9 ม.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
ภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์
รักษาอยู่
9 ม.ค. 2561 16:02:25
รพ.สต.หาดสองแคว
69.
5 ม.ค. 2561 13:24:58
T.B. other organs
(ชาย) ไทย
60
0
-
7
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
1 ม.ค. 2561
4 ม.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางวัจนารัตน์ ลาเบ้า
รักษาอยู่
8 ม.ค. 2561 09:26:16
รพ.สต.บ้านฝาย
70.
5 ม.ค. 2561 13:21:51
T.B. other organs
(ชาย) ไทย
44
0
-
1
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
6 พ.ย. 2560
8 พ.ย. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นาง วัจนารัตน์ ลาเบ้า
รักษาอยู่
8 ม.ค. 2561 09:51:05
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
71.
4 ม.ค. 2561 14:58:04
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
5
8
-
7
น้ำริด
เมือง
อุตรดิตถ์
31 ธ.ค. 2560
3 ม.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
4 ม.ค. 2561 19:02:08
รพ.สต.น้ำริด
72.
4 ม.ค. 2561 14:51:18
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
6
2
-
0
ศรีพนมมาศ
ลับแล
อุตรดิตถ์
31 ธ.ค. 2560
4 ม.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
4 ม.ค. 2561 15:18:34
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
73.
3 ม.ค. 2561 15:32:44
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
51
0
-
2
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
29 ธ.ค. 2560
3 ม.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
3 ม.ค. 2561 15:47:48
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
74.
1 ม.ค. 2561 14:04:56
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
23
8
-
6
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
28 ธ.ค. 2560
1 ม.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
1 ม.ค. 2561 14:04:56
รพ.สต.น้ำไผ่ บ้านห้วยคอม


   Webmaster | Computer Center (ICT) | batmanut@yahoo.com | Last update: November 21 2017 14:05:53.