Home : สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ช่วยเหลือ โทร.055-411439 ต่อระบาด 113 ,ศูนย์คอมฯ 317 กรุณาแจ้งปัญหาระบบที่ : batmanut@yahoo.com /กรุณาใช้โปรแกรม Chrome แทน IE
*การคีย์ต้องเลือก จังหวัด >อำเภอ >ตำบล >หมู่ >รพ.สต. ตามลำดับให้ครบทุกครั้งที่เพิ่มข้อมูลใหม่
**การแก้ไข ข้อมูลเก่า ต้องเลือก จังหวัด >อำเภอ >ตำบล >หมู่ >รพ.สต. ตามลำดับให้ครบแล้วจึงกด บันทึก
***ถ้าใส่ไม่ครบ ข้อมูลจะไม่สมบูรณ์ชื่อคนไข้จะหายเพราะเชื่อมโยงไปยัง รพ.สต.เป้าหมายไม่ได้ รพศ/รพช.ต้องคีย์ใหม่
****เขตเทศบาลฯต้องประสานทางโทรศัพท์เพิ่มเนื่องจากไม่มีหมู่
****การคลิกรับแจ้งข้อมูลให้คลิกที่รูป เมื่อระบบSaveเสร็จจะเปลี่ยนเป็นรูป และแสดงวันเวลาการรับแจ้ง

ข้อมูลปี พ.ศ. อำเภอ ตำบล โรค

อัน ดับ
วันที่ลง ทะเบียน
โรค
ชื่อ - สกุล
อายุ
ที่อยู่ขณะป่วย
วันเริ่มป่วย
วันพบผู้ป่วย
ประ เภท
สถานที่รักษา
ผู้แจ้ง
ผลการรักษา
วันที่รับแจ้ง
พื้นที่รับผิดชอบ
ปี
เดือน
เลขที่/ ถนน
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1.
21 ก.พ. 2562 18:16:48
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
36
8
-
5
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
17 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
21 ก.พ. 2562 18:16:48
รพ.สต.บ้านฝาย
2.
20 ก.พ. 2562 11:18:13
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
14
0
-
2
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
15 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
20 ก.พ. 2562 11:21:43
รพ.สต.ป่าคาย
3.
20 ก.พ. 2562 11:10:41
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
11
0
-
2
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
14 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
20 ก.พ. 2562 11:21:47
รพ.สต.ป่าคาย
4.
18 ก.พ. 2562 18:17:57
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
7
-
11
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
15 ก.พ. 2562
18 ก.พ. 2562
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวอนิสา จันทร์มลฑา
รักษาอยู่
18 ก.พ. 2562 21:30:52
รพ.สต.วังแดง
5.
16 ก.พ. 2562 14:23:37
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
7
0
-
5
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
10 ก.พ. 2562
15 ก.พ. 2562
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นายวิทยา กาพิน
รักษาอยู่
18 ก.พ. 2562 15:35:33
รพ.สต.บ้านฝาย
6.
11 ก.พ. 2562 17:00:22
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
33
0
-
2
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
8 ก.พ. 2562
10 ก.พ. 2562
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
12 ก.พ. 2562 00:05:16
รพ.สต.ป่าคาย
7.
11 ก.พ. 2562 15:41:17
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
8
-
8
หาดงิ้ว
เมือง
อุตรดิตถ์
10 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
11 ก.พ. 2562 16:25:57
รพ.สต.หาดงิ้ว
8.
9 ก.พ. 2562 14:44:07
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
29
0
-
2
บ่อทอง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
4 ก.พ. 2562
9 ก.พ. 2562
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
11 ก.พ. 2562 12:12:12
โรงพยาบาลทองแสนขัน
9.
8 ก.พ. 2562 14:27:32
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
5
0
-
6
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
31 ม.ค. 2562
5 ก.พ. 2562
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
8 ก.พ. 2562 14:58:13
รพ.สต.ป่าคาย
10.
7 ก.พ. 2562 14:46:32
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
17
1
-
2
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
4 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
7 ก.พ. 2562 14:49:30
รพ.สต.ป่าคาย
11.
4 ก.พ. 2562 16:05:45
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
15
1
-
1
ห้วยมุ่น
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
31 ม.ค. 2562
4 ก.พ. 2562
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
4 ก.พ. 2562 16:05:45
รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น
12.
1 ก.พ. 2562 14:07:50
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
43
11
-
2
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
27 ม.ค. 2562
1 ก.พ. 2562
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
1 ก.พ. 2562 14:34:57
รพ.สต.ป่าคาย
13.
24 ม.ค. 2562 16:02:47
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
1
0
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
19 ม.ค. 2562
24 ม.ค. 2562
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
24 ม.ค. 2562 16:16:15
โรงพยาบาลน้ำปาด
14.
24 ม.ค. 2562 15:39:36
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
13
9
-
3
ในเมือง
พิชัย
อุตรดิตถ์
19 ม.ค. 2562
24 ม.ค. 2562
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
24 ม.ค. 2562 16:19:27
โรงพยาบาลพิชัย
15.
18 ม.ค. 2562 16:19:51
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
5
1
-
10
หาดงิ้ว
เมือง
อุตรดิตถ์
16 ม.ค. 2562
18 ม.ค. 2562
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
18 ม.ค. 2562 17:19:13
รพ.สต.หาดงิ้ว
16.
18 ม.ค. 2562 15:18:40
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
0
7
-
1
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
15 ม.ค. 2562
17 ม.ค. 2562
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
18 ม.ค. 2562 16:07:05
รพ.สต.บ้านเกาะ
17.
17 ม.ค. 2562 17:49:11
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
13
2
-
4
นาอิน
พิชัย
อุตรดิตถ์
14 ม.ค. 2562
17 ม.ค. 2562
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
จรรยาพร ใจคำ
รักษาอยู่
18 ม.ค. 2562 07:37:55
รพ.สต.นาอิน
18.
14 ม.ค. 2562 14:51:38
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
9
9
-
5
นาอิน
พิชัย
อุตรดิตถ์
8 ม.ค. 2562
14 ม.ค. 2562
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.บุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
14 ม.ค. 2562 21:35:04
รพ.สต.นาอิน
19.
11 ม.ค. 2562 17:27:40
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
9
8
-
4
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
7 ม.ค. 2562
11 ม.ค. 2562
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
11 ม.ค. 2562 17:27:45
โรงพยาบาลตรอน
20.
7 ม.ค. 2562 15:40:34
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
8
4
-
5
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
4 ม.ค. 2562
7 ม.ค. 2562
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
7 ม.ค. 2562 15:40:40
โรงพยาบาลน้ำปาด
21.
6 ม.ค. 2562 15:54:26
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
16
1
-
2
นาอิน
พิชัย
อุตรดิตถ์
1 ม.ค. 2562
6 ม.ค. 2562
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
7 ม.ค. 2562 10:37:34
รพ.สต.นาอิน
22.
5 ม.ค. 2562 14:49:13
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
13
11
-
2
ในเมือง
พิชัย
อุตรดิตถ์
1 ม.ค. 2562
5 ม.ค. 2562
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
หาย
7 ม.ค. 2562 10:33:10
โรงพยาบาลพิชัย
23.
4 ม.ค. 2562 17:54:04
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
45
2
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ธ.ค. 2561
1 ม.ค. 2562
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ร.อ.หญิงจันทร์จิรา ฤทธิศร
รักษาอยู่
7 ม.ค. 2562 10:39:00
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
24.
4 ม.ค. 2562 15:26:14
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
1
-
1
ผาเลือด
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
1 ม.ค. 2562
3 ม.ค. 2562
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
5 ม.ค. 2562 16:25:52
รพ.สต.ผาเลือด
25.
4 ม.ค. 2562 15:24:34
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
1
-
8
หาดงิ้ว
เมือง
อุตรดิตถ์
1 ม.ค. 2562
3 ม.ค. 2562
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
5 ม.ค. 2562 16:02:17
รพ.สต.หาดงิ้ว
26.
2 ม.ค. 2562 15:04:09
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
55
0
-
1
ด่านแม่คำมัน
ลับแล
อุตรดิตถ์
28 ธ.ค. 2561
2 ม.ค. 2562
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บ้วกล้า
รักษาอยู่
3 ม.ค. 2562 15:51:12
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน


   Webmaster | Computer Center (ICT) | batmanut@yahoo.com | Last update: October 17 2018 15:17:19.