Home : สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ช่วยเหลือ โทร.055-411439 ต่อระบาด 113 ,ศูนย์คอมฯ 317 กรุณาแจ้งปัญหาระบบที่ : batmanut@yahoo.com /กรุณาใช้โปรแกรม Chrome แทน IE
*การคีย์ต้องเลือก จังหวัด >อำเภอ >ตำบล >หมู่ >รพ.สต. ตามลำดับให้ครบทุกครั้งที่เพิ่มข้อมูลใหม่
**การแก้ไข ข้อมูลเก่า ต้องเลือก จังหวัด >อำเภอ >ตำบล >หมู่ >รพ.สต. ตามลำดับให้ครบแล้วจึงกด บันทึก
***ถ้าใส่ไม่ครบ ข้อมูลจะไม่สมบูรณ์ชื่อคนไข้จะหายเพราะเชื่อมโยงไปยัง รพ.สต.เป้าหมายไม่ได้ รพศ/รพช.ต้องคีย์ใหม่
****เขตเทศบาลฯต้องประสานทางโทรศัพท์เพิ่มเนื่องจากไม่มีหมู่
****การคลิกรับแจ้งข้อมูลให้คลิกที่รูป เมื่อระบบSaveเสร็จจะเปลี่ยนเป็นรูป และแสดงวันเวลาการรับแจ้ง

ข้อมูลปี พ.ศ. อำเภอ ตำบล โรค

อัน ดับ
วันที่ลง ทะเบียน
โรค
ชื่อ - สกุล
อายุ
ที่อยู่ขณะป่วย
วันเริ่มป่วย
วันพบผู้ป่วย
ประ เภท
สถานที่รักษา
ผู้แจ้ง
ผลการรักษา
วันที่รับแจ้ง
พื้นที่รับผิดชอบ
ปี
เดือน
เลขที่/ ถนน
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1.
11 ธ.ค. 2560 15:01:38
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
7
5
-
2
ด่านแม่คำมัน
ลับแล
อุตรดิตถ์
8 ธ.ค. 2560
11 ธ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
11 ธ.ค. 2560 18:42:09
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
2.
8 ธ.ค. 2560 15:29:07
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
56
7
-
3
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
6 ธ.ค. 2560
8 ธ.ค. 2560
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
8 ธ.ค. 2560 17:00:52
รพ.สต.หาดสองแคว
3.
8 ธ.ค. 2560 14:58:40
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
61
0
-
1
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
4 ธ.ค. 2560
8 ธ.ค. 2560
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
8 ธ.ค. 2560 15:38:52
รพ.สต.น้ำอ่าง
4.
7 ธ.ค. 2560 16:09:38
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
52
11
-
15
ผักขวง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
5 ธ.ค. 2560
7 ธ.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
7 ธ.ค. 2560 16:11:20
รพ.สต.ผักขวง
5.
5 ธ.ค. 2560 11:40:40
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(ชาย) ไทย
36
1
-
6
บ้านเสี้ยว
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
28 พ.ย. 2560
5 ธ.ค. 2560
OPD
โรงพยาบาลฟากท่า
นายภูมินทร์ มาทำมา
รักษาอยู่
5 ธ.ค. 2560 11:44:30
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
6.
4 ธ.ค. 2560 15:33:20
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
40
0
-
1
บ้านดารา
พิชัย
อุตรดิตถ์
30 ธ.ค. 2560
3 ธ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
6 ธ.ค. 2560 08:44:33
รพ.สต.บ้านดารา ม.5
7.
1 ธ.ค. 2560 18:06:47
Poliomyelitis
(ชาย) ไทย
10
1
-
1
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
1 พ.ย. 2560
1 ธ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
1 ธ.ค. 2560 18:25:55
รพ.สต.ไผ่ล้อม
8.
1 ธ.ค. 2560 11:24:27
T.B. other organs
(ชาย) ไทย
82
0
-
3
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
24 พ.ย. 2560
30 พ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นาง วัจนารัตน์ ลาเบ้า
รักษาอยู่
1 ธ.ค. 2560 11:24:27
รพ.สต.เด่นเหล็ก
9.
30 พ.ย. 2560 14:23:21
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
51
0
-
5
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
29 พ.ย. 2560
29 พ.ย. 2560
OPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
6 ธ.ค. 2560 13:17:52
รพ.สต.น้ำหมัน
10.
29 พ.ย. 2560 19:58:55
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
1
-
4
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
28 พ.ย. 2560
29 พ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
29 พ.ย. 2560 19:58:55
รพ.สต.บ้านห้วยผึ้ง ตำบลท่าแฝก
11.
29 พ.ย. 2560 15:30:22
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
42
0
-
3
พญาแมน
พิชัย
อุตรดิตถ์
29 พ.ย. 2560
29 พ.ย. 2560
OPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
29 พ.ย. 2560 15:36:23
รพ.สต.พญาแมน
12.
27 พ.ย. 2560 17:30:42
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
0
9
-
2
ห้วยมุ่น
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
26 พ.ย. 2560
27 พ.ย. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
27 พ.ย. 2560 17:30:42
รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น
13.
27 พ.ย. 2560 17:21:40
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
10
-
5
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
25 พ.ย. 2560
27 พ.ย. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
27 พ.ย. 2560 17:21:40
รพ.สต.ท่าแฝก
14.
27 พ.ย. 2560 17:18:04
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
4
-
4
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
25 พ.ย. 2560
27 พ.ย. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
27 พ.ย. 2560 17:18:04
รพ.สต.บ้านห้วยผึ้ง ตำบลท่าแฝก
15.
24 พ.ย. 2560 15:14:05
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
45
11
-
2
ห้วยมุ่น
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
16 พ.ย. 2560
22 พ.ย. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
24 พ.ย. 2560 15:14:05
รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น
16.
23 พ.ย. 2560 15:10:59
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
8
4
-
15
บ่อทอง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
17 พ.ย. 2560
23 พ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
23 พ.ย. 2560 16:10:04
รพ.สต.บ้านแพะ
17.
22 พ.ย. 2560 14:35:22
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
14
0
-
5
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
16 พ.ย. 2560
21 พ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นายวิทยา กาพิน
รักษาอยู่
22 พ.ย. 2560 15:55:41
รพ.สต.วังกะพี้
18.
22 พ.ย. 2560 10:24:06
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
67
10
-
3
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
18 พ.ย. 2560
21 พ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
22 พ.ย. 2560 10:24:06
รพ.สต.บ้านฝาย
19.
21 พ.ย. 2560 13:55:55
T.B. other organs
(หญิง) ไทย
48
0
-
6
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
11 พ.ย. 2560
20 พ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นาง วัจนารัตน์ ลาเบ้า
รักษาอยู่
21 พ.ย. 2560 13:55:55
รพ.สต.ท่าแฝก
20.
21 พ.ย. 2560 11:53:20
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
44
3
-
2
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
19 พ.ย. 2560
21 พ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
21 พ.ย. 2560 11:53:20
รพ.สต.บ้านห้วยไคร้
21.
20 พ.ย. 2560 19:08:05
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
9
1
-
12
ผาเลือด
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
16 พ.ย. 2560
20 พ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
20 พ.ย. 2560 19:08:05
รพ.สต.บ้านย่านดู่
22.
20 พ.ย. 2560 15:02:38
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
49
1
-
5
ข่อยสูง
ตรอน
อุตรดิตถ์
18 ต.ค. 2560
18 ต.ค. 2560
OPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
20 พ.ย. 2560 15:11:16
รพ.สต.ข่อยสูง
23.
20 พ.ย. 2560 14:45:41
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
55
10
-
8
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
17 พ.ย. 2560
17 พ.ย. 2560
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
20 พ.ย. 2560 15:15:32
รพ.สต.น้ำอ่าง
24.
20 พ.ย. 2560 14:41:23
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
62
8
-
1
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
10 พ.ย. 2560
16 พ.ย. 2560
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
20 พ.ย. 2560 15:16:47
รพ.สต.น้ำอ่าง
25.
19 พ.ย. 2560 15:16:26
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
4
6
-
6
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
12 พ.ย. 2560
19 พ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
19 พ.ย. 2560 15:41:10
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
26.
19 พ.ย. 2560 14:48:59
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
33
2
-
4
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
16 พ.ย. 2560
19 พ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
19 พ.ย. 2560 14:48:59
รพ.สต.เด่นเหล็ก
27.
17 พ.ย. 2560 15:46:03
T.B. other organs
(หญิง) ไทย
55
0
-
6
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
8 พ.ย. 2560
17 พ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นาง วัจนารัตน์ ลาเบ้า
รักษาอยู่
17 พ.ย. 2560 15:46:03
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
28.
15 พ.ย. 2560 15:23:41
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
88
0
-
8
วังดิน
เมือง
อุตรดิตถ์
10 พ.ย. 2560
13 พ.ย. 2560
OPD
รพ.อต
พรระพี น่วมศิริ
รักษาอยู่
15 พ.ย. 2560 17:15:46
รพ.สต.วังดิน
29.
15 พ.ย. 2560 13:04:32
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
10
4
-
1
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
12 พ.ย. 2560
16 พ.ย. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
15 พ.ย. 2560 13:04:32
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
30.
14 พ.ย. 2560 17:13:19
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
47
7
-
6
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
10 พ.ย. 2560
14 พ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
14 พ.ย. 2560 17:13:19
รพ.สต.ท่าแฝก
31.
14 พ.ย. 2560 11:32:33
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
66
0
-
3
จริม
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
14 พ.ย. 2560
14 พ.ย. 2560
OPD
รพ.ท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
14 พ.ย. 2560 15:20:37
รพ.สต.จริม
32.
14 พ.ย. 2560 11:28:57
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
63
0
-
3
ร่วมจิต
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
1 พ.ย. 2560
10 พ.ย. 2560
OPD
รพ.ท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
14 พ.ย. 2560 11:41:09
รพ.สต.ร่วมจิต
33.
13 พ.ย. 2560 15:40:31
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
9
4
-
1
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
10 พ.ย. 2560
13 พ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
13 พ.ย. 2560 15:40:31
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
34.
13 พ.ย. 2560 13:07:10
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
28
0
-
10
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
8 พ.ย. 2560
9 พ.ย. 2560
IPD
รพ.อต
พรระพี น่วมศิริ
รักษาอยู่
14 พ.ย. 2560 09:19:22
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
35.
13 พ.ย. 2560 12:34:36
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
3
-
5
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
10 พ.ย. 2560
13 พ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
13 พ.ย. 2560 12:34:36
รพ.สต.น้ำไผ่ บ้านห้วยคอม
36.
11 พ.ย. 2560 15:38:11
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(ชาย) ไทย
32
5
-
9
สองคอน
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
6 พ.ย. 2560
10 พ.ย. 2560
IPD
โรงพยาบาลฟากท่า
นายนัฐกิจ แก้วทองดี
รักษาอยู่
13 พ.ย. 2560 09:23:50
รพ.สต.บ้านห้วยใส
37.
11 พ.ย. 2560 13:08:46
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
42
10
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
7 พ.ย. 2560
11 พ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
11 พ.ย. 2560 13:10:22
โรงพยาบาลน้ำปาด
38.
9 พ.ย. 2560 12:55:20
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
74
11
-
8
บ่อทอง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
6 พ.ย. 2560
9 พ.ย. 2560
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
9 พ.ย. 2560 12:55:20
โรงพยาบาลทองแสนขัน
39.
8 พ.ย. 2560 16:37:50
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
86
10
-
2
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
4 พ.ย. 2560
8 พ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
8 พ.ย. 2560 16:37:50
รพ.สต.บ้านห้วยไคร้
40.
8 พ.ย. 2560 16:29:06
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
6
8
-
7
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
5 พ.ย. 2560
8 พ.ย. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
8 พ.ย. 2560 16:29:13
โรงพยาบาลน้ำปาด
41.
8 พ.ย. 2560 15:30:39
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
13
1
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
4 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
8 พ.ย. 2560 15:32:51
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
42.
7 พ.ย. 2560 16:01:38
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(ชาย) ไทย
50
0
-
4
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
4 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
7 พ.ย. 2560 16:01:38
รพ.สต.เด่นเหล็ก
43.
7 พ.ย. 2560 14:44:24
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
2
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
4 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
7 พ.ย. 2560 14:50:48
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
44.
6 พ.ย. 2560 16:26:48
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
15
7
-
9
ผักขวง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
29 ต.ค. 2560
2 พ.ย. 2560
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
6 พ.ย. 2560 16:26:48
รพ.สต.ผักขวง
45.
6 พ.ย. 2560 14:23:08
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
69
0
-
5
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
20 ต.ค. 2560
30 ต.ค. 2560
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
6 พ.ย. 2560 15:47:26
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
46.
6 พ.ย. 2560 14:02:43
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
18
0
-
1
น้ำริด
เมือง
อุตรดิตถ์
24 ต.ค. 2560
30 พ.ย. 2560
IPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
6 พ.ย. 2560 14:51:55
รพ.สต.น้ำริด
47.
6 พ.ย. 2560 13:46:59
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
82
0
-
1
ในเมือง
พิชัย
อุตรดิตถ์
3 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
IPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
6 พ.ย. 2560 14:22:27
โรงพยาบาลพิชัย
48.
3 พ.ย. 2560 14:32:44
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
0
8
-
9
แม่พูล
ลับแล
อุตรดิตถ์
31 ต.ค. 2560
3 พ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
3 พ.ย. 2560 14:41:09
รพ.สต.แม่พูล
49.
2 พ.ย. 2560 15:32:57
T.B. other organs
(ชาย) ไทย
69
0
-
7
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
16 ต.ค. 2560
2 พ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นาง วัจนารัตน์ ลาเบ้า
รักษาอยู่
2 พ.ย. 2560 15:32:57
รพ.สต.น้ำไผ่ บ้านห้วยคอม
50.
2 พ.ย. 2560 13:30:27
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
18
1
-
5
บ้านดารา
พิชัย
อุตรดิตถ์
31 ต.ค. 2560
1 พ.ย. 2560
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางสาว วิภาวี แก้วจอมแพง
รักษาอยู่
2 พ.ย. 2560 13:42:10
รพ.สต.บ้านดารา ม.5
51.
1 พ.ย. 2560 15:42:01
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
1
-
10
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ต.ค. 2560
1 พ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
2 พ.ย. 2560 09:12:21
รพ.สต.บ้านห้วยฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม
52.
31 ต.ค. 2560 15:40:38
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
30
0
-
9
ฟากท่า
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
27 ต.ค. 2560
31 ต.ค. 2560
OPD
โรงพยาบาลฟากท่า
นางสาวฐิตินันท์ ดีมูล
รักษาอยู่
31 ต.ค. 2560 15:53:00
โรงพยาบาลฟากท่า
53.
31 ต.ค. 2560 13:02:12
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
17
3
-
5
ไร่อ้อย
พิชัย
อุตรดิตถ์
25 ต.ค. 2560
30 ต.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางสาว วิภาวี แก้วจอมแพง
รักษาอยู่
31 ต.ค. 2560 13:03:16
รพ.สต.ไร่อ้อย
54.
31 ต.ค. 2560 12:39:36
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
17
9
-
9
คอรุม
พิชัย
อุตรดิตถ์
27 ต.ค. 2560
30 ต.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางสาว วิภาวี แก้วจอมแพง
รักษาอยู่
31 ต.ค. 2560 12:41:54
รพ.สต.บ้านบึงท่ายวน
55.
30 ต.ค. 2560 15:03:36
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
25
1
-
2
ท่าสัก
พิชัย
อุตรดิตถ์
5 ต.ค. 2560
18 ต.ค. 2560
IPD
รพ.ตรอน
วิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
31 ต.ค. 2560 11:25:44
รพ.สต.ท่าสัก
56.
30 ต.ค. 2560 15:00:21
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
82
9
-
5
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
17 ต.ค. 2560
19 ต.ค. 2560
OPD
รพ.ตรอน
วิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
30 ต.ค. 2560 15:13:25
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
57.
26 ต.ค. 2560 11:25:11
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
5
-
3
น้ำพี้
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
24 ต.ค. 2560
25 ต.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
27 ต.ค. 2560 11:27:03
รพ.สต.น้ำพี้
58.
24 ต.ค. 2560 16:11:36
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
18
0
-
6
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
19 ต.ค. 2560
23 ต.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
25 ต.ค. 2560 10:11:48
รพ.สต.วังกะพี้
59.
20 ต.ค. 2560 16:00:44
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
74
0
-
3
นาอิน
พิชัย
อุตรดิตถ์
28 ก.ย. 2560
28 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
27 ต.ค. 2560 11:20:07
รพ.สต.นาอิน
60.
20 ต.ค. 2560 15:54:04
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
57
0
-
8
คอรุม
พิชัย
อุตรดิตถ์
2 ต.ค. 2560
2 ต.ค. 2560
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
27 ต.ค. 2560 11:07:22
รพ.สต.บ้านบึงท่ายวน
61.
20 ต.ค. 2560 15:49:42
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
39
0
-
1
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
29 ก.ย. 2560
29 ต.ค. 2560
IPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
20 ต.ค. 2560 17:50:59
รพ.สต.ไผ่ล้อม
62.
20 ต.ค. 2560 15:13:37
T.B. other organs
(หญิง) ไทย
38
6
-
5
บ้านเสี้ยว
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
12 ก.ย. 2560
20 ต.ค. 2560
OPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
20 ต.ค. 2560 18:19:05
รพ.สต.บ้านเสี้ยว
63.
20 ต.ค. 2560 13:49:37
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
82
0
-
5
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
19 ต.ค. 2560
19 ต.ค. 2560
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
20 ต.ค. 2560 15:29:54
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
64.
18 ต.ค. 2560 16:25:15
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
54
0
-
3
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ก.ย. 2560
18 ต.ค. 2560
OPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
19 ต.ค. 2560 08:56:13
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
65.
18 ต.ค. 2560 15:51:47
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
57
11
-
6
น้ำริด
เมือง
อุตรดิตถ์
16 ต.ค. 2560
18 ต.ค. 2560
OPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
19 ต.ค. 2560 12:26:22
รพ.สต.บ้านชายเขา ตำบลน้ำริด
66.
18 ต.ค. 2560 15:39:09
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
19
0
-
1
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
15 ต.ค. 2560
18 ต.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
18 ต.ค. 2560 16:01:29
รพ.สต.คุ้งตะเภา
67.
17 ต.ค. 2560 15:06:40
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
74
0
-
3
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
25 ก.ย. 2560
17 ต.ค. 2560
OPD
รพน้ำปาด
นางวัจนารัตน์ ลาเบ้า
รักษาอยู่
17 ต.ค. 2560 15:06:40
รพ.สต.เด่นเหล็ก
68.
17 ต.ค. 2560 11:57:42
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
50
7
-
9
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
10 ต.ค. 2560
17 ต.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
17 ต.ค. 2560 11:57:42
รพ.สต.บ้านห้วยไคร้
69.
16 ต.ค. 2560 16:53:53
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
16
2
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
14 ต.ค. 2560
16 ต.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
16 ต.ค. 2560 16:55:17
โรงพยาบาลน้ำปาด
70.
16 ต.ค. 2560 15:27:56
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
63
9
-
2
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
7 ต.ค. 2560
7 ต.ค. 2560
OPD
รพอต.
น.ส.อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
18 ต.ค. 2560 16:08:41
รพ.สต.ผาจุก
71.
16 ต.ค. 2560 15:19:27
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
55
2
-
5
นายาง
พิชัย
อุตรดิตถ์
17 ก.ย. 2560
11 ต.ค. 2560
IPD
รพอต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
16 ต.ค. 2560 17:29:09
รพ.สต.นายาง
72.
16 ต.ค. 2560 14:54:13
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
80
0
-
8
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
25 ก.ย. 2560
4 ต.ค. 2560
OPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
16 ต.ค. 2560 16:39:49
รพ.สต.บ้านเกาะ
73.
15 ต.ค. 2560 15:18:43
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
79
0
-
1
นายาง
พิชัย
อุตรดิตถ์
9 ต.ค. 2560
15 ต.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
15 ต.ค. 2560 17:35:22
รพ.สต.นายาง
74.
14 ต.ค. 2560 10:21:16
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
3
-
9
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
13 ต.ค. 2560
20 ต.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
14 ต.ค. 2560 10:21:16
รพ.สต.บ้านฝาย
75.
13 ต.ค. 2560 14:25:23
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
6
9
-
6
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
12 ต.ค. 2560
13 ต.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
13 ต.ค. 2560 14:25:23
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
76.
12 ต.ค. 2560 14:28:40
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
65
0
-
2
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
13 ก.ย. 2560
22 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อต
พรระพี น่วมศิริ
รักษาอยู่
12 ต.ค. 2560 15:12:02
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
77.
12 ต.ค. 2560 14:04:42
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
52
10
-
1
น้ำริด
เมือง
อุตรดิตถ์
22 ก.ย. 2560
29 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อต
พรระพี น่วมศิริ
รักษาอยู่
12 ต.ค. 2560 15:11:13
รพ.สต.น้ำริด
78.
12 ต.ค. 2560 13:59:06
Pulmonary T.B.
(ชาย) อื่นๆ
40
0
-
7
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
16 ก.ย. 2560
28 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อต
พรระพี น่วมศิริ
รักษาอยู่
12 ต.ค. 2560 14:44:04
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
79.
12 ต.ค. 2560 12:48:41
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
56
0
-
2
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
29 ก.ย. 2560
7 ต.ค. 2560
OPD
รพ.อต
พรระพี น่วมศิริ
รักษาอยู่
12 ต.ค. 2560 15:36:18
รพ.สต.คุ้งตะเภา
80.
11 ต.ค. 2560 15:42:14
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
5
-
6
วังดิน
เมือง
อุตรดิตถ์
8 ต.ค. 2560
11 ต.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
11 ต.ค. 2560 16:23:34
รพ.สต.วังดิน
81.
11 ต.ค. 2560 15:34:24
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
33
0
-
2
ห้วยมุ่น
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
7 ต.ค. 2560
11 ต.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
11 ต.ค. 2560 17:16:03
รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น
82.
11 ต.ค. 2560 15:29:54
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
16
5
-
6
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
8 ต.ค. 2560
11 ต.ค. 2560
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
11 ต.ค. 2560 15:38:12
รพ.สต.หาดสองแคว
83.
11 ต.ค. 2560 10:10:21
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(ชาย) ไทย
22
11
-
4
สองคอน
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
7 ต.ค. 2560
9 ต.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลฟากท่า
นายนัฐกิจ แก้วทองดี
รักษาอยู่
11 ต.ค. 2560 10:10:21
รพ.สต.บ้านห้วยใส
84.
9 ต.ค. 2560 10:35:57
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
4
-
4
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
7 ต.ค. 2560
9 ต.ค. 2560
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
9 ต.ค. 2560 15:23:39
รพ.สต.ป่าคาย
85.
5 ต.ค. 2560 15:14:29
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
21
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
1 ต.ค. 2560
4 ต.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
9 ต.ค. 2560 22:01:24
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
86.
4 ต.ค. 2560 13:18:40
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
49
1
-
10
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ต.ค. 2560
4 ต.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
5 ต.ค. 2560 09:16:53
รพ.สต.บ้านด่าน
87.
3 ต.ค. 2560 12:11:49
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
18
6
-
6
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
30 ก.ย. 2560
3 ต.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
3 ต.ค. 2560 12:11:49
รพ.สต.ท่าแฝก
88.
3 ต.ค. 2560 12:03:50
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
5
-
3
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
2 ต.ค. 2560
3 ต.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
3 ต.ค. 2560 12:03:50
รพ.สต.บ้านห้วยไคร้
89.
3 ต.ค. 2560 12:00:52
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
5
-
1
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
1 ต.ค. 2560
2 ต.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
3 ต.ค. 2560 12:12:02
โรงพยาบาลน้ำปาด
90.
2 ต.ค. 2560 16:26:09
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
52
5
-
1
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
28 ก.ย. 2560
2 ต.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
2 ต.ค. 2560 16:26:09
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
91.
2 ต.ค. 2560 14:59:11
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
0
10
-
2
หาดล้า
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
2 ต.ค. 2560
2 ต.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
2 ต.ค. 2560 15:22:36
รพ.สต.หาดล้า
92.
2 ต.ค. 2560 14:31:38
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
17
0
-
5
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
26 ก.ย. 2560
2 ต.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
2 ต.ค. 2560 15:27:27
รพ.สต.บ้านด่าน
93.
1 ต.ค. 2560 11:55:27
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
46
0
-
5
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
24 ก.ย. 2560
1 ต.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
1 ต.ค. 2560 11:59:10
รพ.สต.บ้านเกาะ
94.
28 ก.ย. 2560 15:22:17
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
0
7
-
5
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
25 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
28 ก.ย. 2560 15:38:39
รพ.สต.วังกะพี้
95.
28 ก.ย. 2560 14:00:32
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
1
-
9
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
27 ก.ย. 2560
27 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
28 ก.ย. 2560 16:29:09
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
96.
27 ก.ย. 2560 10:15:15
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
53
3
-
1
คอรุม
พิชัย
อุตรดิตถ์
25 ก.ย. 2560
27 ก.ย. 2560
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางสาว วิภาวี แก้วจอมแพง
รักษาอยู่
27 ก.ย. 2560 10:18:53
รพ.สต.คอรุม
97.
26 ก.ย. 2560 15:24:17
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
12
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
21 ก.ย. 2560
25 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
26 ก.ย. 2560 15:30:08
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
98.
26 ก.ย. 2560 15:15:54
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
5
7
-
7
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
22 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
27 ก.ย. 2560 10:09:19
รพ.สต.วังกะพี้
99.
25 ก.ย. 2560 16:06:56
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
7
4
-
1
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
18 ก.ย. 2560
25 ก.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
25 ก.ย. 2560 16:06:56
รพ.สต.บ้านฝาย
100.
25 ก.ย. 2560 14:54:38
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
0
-
1
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
20 ก.ย. 2560
25 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
25 ก.ย. 2560 15:48:28
รพ.สต.คุ้งตะเภา
101.
25 ก.ย. 2560 13:38:07
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
62
8
-
8
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
18 ก.ย. 2560
25 ก.ย. 2560
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
25 ก.ย. 2560 13:44:35
รพ.สต.น้ำอ่าง
102.
22 ก.ย. 2560 15:50:12
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
35
11
-
2
บ้านหม้อ
พิชัย
อุตรดิตถ์
18 ก.ย. 2560
21 ก.ย. 2560
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางสาว วิภาวี แก้วจอมแพง
รักษาอยู่
22 ก.ย. 2560 16:48:31
รพ.สต.บ้านหม้อ
103.
22 ก.ย. 2560 14:38:11
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
60
0
-
1
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
6 ก.ย. 2560
22 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
24 ก.ย. 2560 15:33:35
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
104.
22 ก.ย. 2560 14:32:38
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
21
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
20 ก.ย. 2560
22 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
23 ก.ย. 2560 14:04:35
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
105.
20 ก.ย. 2560 14:56:57
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
9
6
-
4
แม่พูล
ลับแล
อุตรดิตถ์
17 ก.ย. 2560
20 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
20 ก.ย. 2560 15:15:07
รพ.สต.แม่พูล
106.
20 ก.ย. 2560 14:51:27
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
58
0
-
4
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
15 ก.ย. 2560
19 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
20 ก.ย. 2560 16:09:54
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
107.
20 ก.ย. 2560 14:48:16
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
63
0
-
3
สองคอน
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
16 ก.ย. 2560
20 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
21 ก.ย. 2560 10:46:40
รพ.สต.สองคอน
108.
19 ก.ย. 2560 15:39:57
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
34
0
-
1
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
14 ก.ย. 2560
19 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
19 ก.ย. 2560 16:01:28
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
109.
19 ก.ย. 2560 15:37:03
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
6
4
-
3
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
14 ก.ย. 2560
18 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
19 ก.ย. 2560 16:17:10
รพ.สต.ป่าเซ่า
110.
19 ก.ย. 2560 15:33:46
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
0
-
1
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ก.ย. 2560
19 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
หาย
19 ก.ย. 2560 15:44:40
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
111.
19 ก.ย. 2560 11:41:48
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
10
-
2
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
15 ก.ย. 2560
18 ก.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
รพ.น้ำปาด
รักษาอยู่
19 ก.ย. 2560 11:41:48
รพ.สต.ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่
112.
19 ก.ย. 2560 11:29:29
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
4
-
2
ห้วยมุ่น
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
18 ก.ย. 2560
19 ก.ย. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
19 ก.ย. 2560 11:29:29
รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น
113.
17 ก.ย. 2560 16:11:44
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
4
-
2
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
14 ก.ย. 2560
16 ก.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
17 ก.ย. 2560 16:11:44
รพ.สต.ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่
114.
17 ก.ย. 2560 14:42:02
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
46
0
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
12 ก.ย. 2560
17 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
17 ก.ย. 2560 15:45:26
โรงพยาบาลน้ำปาด
115.
16 ก.ย. 2560 15:42:53
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
11
4
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
11 ก.ย. 2560
16 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
17 ก.ย. 2560 10:01:55
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
116.
16 ก.ย. 2560 15:40:17
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
62
0
-
4
บ้านโคก
บ้านโคก
อุตรดิตถ์
12 ก.ย. 2560
15 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
29 ก.ย. 2560 13:56:48
โรงพยาบาลบ้านโคก
117.
16 ก.ย. 2560 15:32:54
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
1
-
2
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
12 ก.ย. 2560
13 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
19 ก.ย. 2560 16:08:18
รพ.สต.บ้านด่าน
118.
14 ก.ย. 2560 15:16:47
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
6
11
-
4
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
9 ก.ย. 2560
14 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
17 ก.ย. 2560 18:20:55
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
119.
14 ก.ย. 2560 15:07:09
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
8
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
9 ก.ย. 2560
14 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
14 ก.ย. 2560 15:52:05
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
120.
12 ก.ย. 2560 15:47:02
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
0
11
-
4
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
10 ก.ย. 2560
12 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
ไม่ทราบ
12 ก.ย. 2560 15:54:17
รพ.สต.วังกะพี้
121.
12 ก.ย. 2560 15:17:29
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
11
-
4
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
9 ก.ย. 2560
10 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
กัญญาภัค จึงมีลาภ
ไม่ทราบ
12 ก.ย. 2560 15:54:02
รพ.สต.วังกะพี้
122.
11 ก.ย. 2560 15:37:36
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
8
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
8 ก.ย. 2560
9 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
กัญญาภัค จึงมีลาภ
ไม่ทราบ
14 ก.ย. 2560 15:03:06
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
123.
11 ก.ย. 2560 15:36:07
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
3
-
4
วังดิน
เมือง
อุตรดิตถ์
7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
กัญญาภัค จึงมีลาภ
ไม่ทราบ
11 ก.ย. 2560 17:28:49
รพ.สต.วังดิน
124.
11 ก.ย. 2560 15:34:35
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
5
-
2
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
กัญญาภัค จึงมีลาภ
ไม่ทราบ
11 ก.ย. 2560 15:48:28
รพ.สต.คุ้งตะเภา
125.
11 ก.ย. 2560 15:31:19
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
64
0
-
4
ฟากท่า
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
2 ก.ย. 2560
11 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
ภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์
หาย
11 ก.ย. 2560 16:26:09
โรงพยาบาลฟากท่า
126.
11 ก.ย. 2560 12:25:44
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
20
0
-
5
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
6 ก.ย. 2560
11 ก.ย. 2560
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
11 ก.ย. 2560 12:42:54
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
127.
11 ก.ย. 2560 11:53:48
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
11
0
-
1
ท่าสัก
พิชัย
อุตรดิตถ์
4 ก.ย. 2560
11 ก.ย. 2560
OPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
หาย
11 ก.ย. 2560 12:15:20
รพ.สต.ท่าสัก
128.
7 ก.ย. 2560 15:06:50
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
16
0
-
5
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ก.ย. 2560
6 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
กัญญาภัค จึงมีลาภ
ไม่ทราบ
11 ก.ย. 2560 10:28:05
รพ.สต.ผาจุก
129.
6 ก.ย. 2560 15:59:56
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
0
9
-
7
บ่อเบี้ย
บ้านโคก
อุตรดิตถ์
4 ก.ย. 2560
5 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
กัญญาภัค จึงมีลาภ
รักษาอยู่
7 ก.ย. 2560 11:17:40
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยยาง
130.
6 ก.ย. 2560 15:41:01
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
5
-
2
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
5 ก.ย. 2560
6 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
7 ก.ย. 2560 12:50:11
รพ.สต.บ้านด่าน
131.
6 ก.ย. 2560 15:38:10
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
9
-
4
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
5 ก.ย. 2560
6 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
7 ก.ย. 2560 12:50:17
รพ.สต.บ้านด่าน
132.
6 ก.ย. 2560 15:25:49
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
38
0
-
10
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
1 ก.ย. 2560
6 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
6 ก.ย. 2560 16:14:10
รพ.สต.บ้านเกาะ
133.
6 ก.ย. 2560 15:21:09
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
23
0
-
10
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
4 ก.ย. 2560
6 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
6 ก.ย. 2560 16:21:18
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
134.
6 ก.ย. 2560 14:37:05
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
8
4
-
4
น้ำพี้
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
28 ส.ค. 2560
6 ก.ย. 2560
IPD
รพ.ทองแสนขัน
ศิวพร ชุ่มเย็น
รักษาอยู่
6 ก.ย. 2560 14:43:53
รพ.สต.น้ำพี้
135.
6 ก.ย. 2560 14:18:34
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
26
0
-
2
ร่วมจิต
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
2 ก.ย. 2560
6 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
7 ก.ย. 2560 10:49:16
รพ.สต.ร่วมจิต
136.
5 ก.ย. 2560 15:39:36
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
8
0
-
6
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ก.ย. 2560
5 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
6 ก.ย. 2560 09:02:13
รพ.สต.วังกะพี้
137.
5 ก.ย. 2560 15:36:14
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
23
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ก.ย. 2560
5 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
23 ก.ย. 2560 14:08:44
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
138.
5 ก.ย. 2560 15:33:01
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
6
-
3
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
3 ก.ย. 2560
5 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
6 ก.ย. 2560 09:29:27
รพ.สต.น้ำหมัน
139.
5 ก.ย. 2560 15:28:47
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
4
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
3 ก.ย. 2560
4 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
23 ก.ย. 2560 14:07:10
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
140.
4 ก.ย. 2560 16:15:50
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
15
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
1 ก.ย. 2560
4 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
4 ก.ย. 2560 16:24:34
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
141.
4 ก.ย. 2560 15:04:19
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
7
2
-
4
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ก.ย. 2560
4 ก.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
4 ก.ย. 2560 15:50:58
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
142.
3 ก.ย. 2560 13:29:21
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
62
0
-
9
ท่าปลา
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
31 ส.ค. 2560
3 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
4 ก.ย. 2560 09:32:51
โรงพยาบาลท่าปลา
143.
2 ก.ย. 2560 15:43:18
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
10
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
27 ส.ค. 2560
2 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
2 ก.ย. 2560 16:30:10
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
144.
2 ก.ย. 2560 15:33:38
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
15
0
-
4
บ้านหม้อ
พิชัย
อุตรดิตถ์
27 ส.ค. 2560
1 ก.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
3 ก.ย. 2560 22:29:29
รพ.สต.บ้านหม้อ
145.
31 ส.ค. 2560 15:05:32
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
26
0
-
2
ขุนฝาง
เมือง
อุตรดิตถ์
27 ส.ค. 2560
31 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
31 ส.ค. 2560 15:08:37
รพ.สต.ขุนฝาง
146.
31 ส.ค. 2560 15:02:10
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
14
8
-
6
น้ำพี้
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
31 ส.ค. 2560
26 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
31 ส.ค. 2560 16:33:48
รพ.สต.น้ำพี้
147.
30 ส.ค. 2560 15:17:52
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
14
0
-
1
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
26 ส.ค. 2560
30 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
30 ส.ค. 2560 15:17:52
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
148.
30 ส.ค. 2560 11:59:56
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
55
4
-
2
ร่วมจิต
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
25 ส.ค. 2560
30 ส.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
30 ส.ค. 2560 15:05:18
รพ.สต.ร่วมจิต
149.
29 ส.ค. 2560 16:00:07
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
21
0
-
2
ถ้ำฉลอง
เมือง
อุตรดิตถ์
25 ส.ค. 2560
29 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
1 ก.ย. 2560 10:14:49
รพ.สต.ถ้ำฉลอง
150.
29 ส.ค. 2560 15:55:21
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
21
0
-
2
ถ้ำฉลอง
เมือง
อุตรดิตถ์
26 ส.ค. 2560
29 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
1 ก.ย. 2560 10:05:13
รพ.สต.ถ้ำฉลอง
151.
29 ส.ค. 2560 15:51:45
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
49
0
-
5
ท่ามะเฟือง
พิชัย
อุตรดิตถ์
21 ส.ค. 2560
29 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
29 ส.ค. 2560 16:08:41
รพ.สต.ท่ามะเฟือง
152.
29 ส.ค. 2560 15:45:18
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
0
1
-
3
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
23 ส.ค. 2560
28 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
30 ส.ค. 2560 10:55:12
รพ.สต.หาดสองแคว
153.
28 ส.ค. 2560 15:46:14
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
12
0
-
7
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
22 ส.ค. 2560
28 ส.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
ไม่ทราบ
28 ส.ค. 2560 16:05:53
รพ.สต.บ้านห้วยฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม
154.
28 ส.ค. 2560 15:16:12
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
21
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
23 ส.ค. 2560
28 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
30 ส.ค. 2560 11:13:50
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
155.
28 ส.ค. 2560 15:11:44
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
34
0
-
5
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
23 ส.ค. 2560
28 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
29 ส.ค. 2560 09:04:42
รพ.สต.ผาจุก
156.
28 ส.ค. 2560 14:57:56
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
11
10
-
2
ถ้ำฉลอง
เมือง
อุตรดิตถ์
23 ส.ค. 2560
28 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
28 ส.ค. 2560 15:24:34
รพ.สต.ถ้ำฉลอง
157.
28 ส.ค. 2560 14:47:41
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
6
2
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
25 ส.ค. 2560
28 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
30 ส.ค. 2560 11:14:42
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
158.
27 ส.ค. 2560 14:59:58
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
31
0
-
5
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
22 ส.ค. 2560
27 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
28 ส.ค. 2560 11:19:05
รพ.สต.ผาจุก
159.
27 ส.ค. 2560 14:47:38
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
26
2
-
5
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
23 ส.ค. 2560
27 ส.ค. 2560
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
27 ส.ค. 2560 16:12:43
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
160.
26 ส.ค. 2560 15:30:11
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
17
0
-
1
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
22 ส.ค. 2560
26 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
27 ส.ค. 2560 13:19:51
รพ.สต.ป่าเซ่า
161.
26 ส.ค. 2560 15:26:22
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
11
1
-
10
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
23 ส.ค. 2560
26 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
28 ส.ค. 2560 11:23:51
รพ.สต.บ้านด่าน
162.
26 ส.ค. 2560 15:23:33
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
15
0
-
1
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
25 ส.ค. 2560
26 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
26 ส.ค. 2560 16:25:26
รพ.สต.ป่าคาย
163.
25 ส.ค. 2560 16:02:25
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
53
7
-
8
ในเมือง
พิชัย
อุตรดิตถ์
19 ส.ค. 2560
25 ส.ค. 2560
OPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางสาว วิภาวี แก้วจอมแพง
รักษาอยู่
25 ส.ค. 2560 17:24:26
โรงพยาบาลพิชัย
164.
25 ส.ค. 2560 15:47:03
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
57
5
-
3
ผักขวง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
23 ส.ค. 2560
25 ส.ค. 2560
IPD
รพ.ทองแสนขัน
ศิวพร ชุ่มเย็น
รักษาอยู่
25 ส.ค. 2560 17:09:08
รพ.สต.ผักขวง
165.
25 ส.ค. 2560 14:46:09
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
13
9
-
8
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
23 ส.ค. 2560
25 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
28 ส.ค. 2560 13:36:57
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
166.
25 ส.ค. 2560 14:37:37
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
45
0
-
6
บ้านโคก
บ้านโคก
อุตรดิตถ์
20 ส.ค. 2560
25 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
29 ส.ค. 2560 08:57:22
โรงพยาบาลบ้านโคก
167.
24 ส.ค. 2560 16:06:31
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
12
2
-
6
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
19 ส.ค. 2560
23 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
24 ส.ค. 2560 16:52:38
รพ.สต.น้ำอ่าง
168.
24 ส.ค. 2560 16:02:58
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
20
0
-
2
ขุนฝาง
เมือง
อุตรดิตถ์
18 ส.ค. 2560
24 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
24 ส.ค. 2560 16:21:36
รพ.สต.ขุนฝาง
169.
24 ส.ค. 2560 15:24:47
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
7
8
-
2
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
21 ส.ค. 2560
24 ส.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
24 ส.ค. 2560 15:24:47
รพ.สต.บ้านฝาย
170.
24 ส.ค. 2560 11:30:57
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
28
10
-
1
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
19 ส.ค. 2560
24 ส.ค. 2560
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
24 ส.ค. 2560 11:54:46
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
171.
23 ส.ค. 2560 14:46:00
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
7
-
16
ผักขวง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
18 ส.ค. 2560
23 ส.ค. 2560
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
25 ส.ค. 2560 15:55:21
รพ.สต.บ้านน้ำหมีใหญ่
172.
22 ส.ค. 2560 15:10:59
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
15
0
-
6
แสนตอ
เมือง
อุตรดิตถ์
15 ส.ค. 2560
22 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
22 ส.ค. 2560 17:48:33
รพ.สต.แสนตอ
173.
22 ส.ค. 2560 15:04:25
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
5
1
-
2
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
20 ส.ค. 2560
22 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
22 ส.ค. 2560 16:23:43
รพ.สต.บ้านด่าน
174.
22 ส.ค. 2560 11:39:44
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
13
11
-
7
ผักขวง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
20 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลทองแสนขัน
นางสาววรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
22 ส.ค. 2560 11:54:34
รพ.สต.บ้านน้ำหมีใหญ่
175.
21 ส.ค. 2560 16:12:57
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
14 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
ไม่ทราบ
30 ส.ค. 2560 11:15:40
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
176.
21 ส.ค. 2560 16:11:29
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
9
-
1
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
หาย
21 ส.ค. 2560 18:01:57
รพ.สต.ป่าเซ่า
177.
21 ส.ค. 2560 16:06:02
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
6
11
-
14
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
18 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
23 ส.ค. 2560 10:11:50
รพ.สต.ผาจุก
178.
21 ส.ค. 2560 13:04:49
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
34
0
-
12
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
16 ส.ค. 2560
19 ส.ค. 2560
OPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
หาย
21 ส.ค. 2560 13:36:32
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
179.
21 ส.ค. 2560 12:33:43
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
46
11
-
10
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
14 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
IPD
รพ.ท่าปลา
น.ส.กรรณิกา คำจิตตะ
รักษาอยู่
21 ส.ค. 2560 13:48:09
รพ.สต.บ้านเกาะ
180.
21 ส.ค. 2560 11:03:03
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
13
0
-
5
จริม
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
16 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
กัญญาภัค จึงมีลาภ
หาย
21 ส.ค. 2560 11:03:03
รพ.สต.จริม
181.
21 ส.ค. 2560 10:59:08
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
24
0
-
2
พญาแมน
พิชัย
อุตรดิตถ์
14 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
18 ก.ย. 2560 10:15:03
รพ.สต.พญาแมน
182.
21 ส.ค. 2560 10:42:30
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
10
1
-
10
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
8 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
กัญญาภัค จึงมีลาภ
ไม่ทราบ
21 ส.ค. 2560 11:05:52
รพ.สต.บ้านเกาะ
183.
21 ส.ค. 2560 10:38:55
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
18
0
-
8
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
16 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
6 ต.ค. 2560 15:27:30
รพ.สต.บ้านด่าน
184.
21 ส.ค. 2560 10:30:27
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
10
4
-
2
ข่อยสูง
ตรอน
อุตรดิตถ์
17 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
21 ส.ค. 2560 13:26:19
รพ.สต.ข่อยสูง
185.
17 ส.ค. 2560 15:32:14
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
14
3
-
3
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
12 ส.ค. 2560
17 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
17 ส.ค. 2560 16:20:47
รพ.สต.บ้านเกาะ
186.
17 ส.ค. 2560 15:28:25
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
8
9
-
2
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
11 ส.ค. 2560
17 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
17 ส.ค. 2560 15:28:25
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
187.
17 ส.ค. 2560 14:27:34
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
17
0
-
5
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
12 ส.ค. 2560
17 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
21 ส.ค. 2560 20:53:51
รพ.สต.ผาจุก
188.
17 ส.ค. 2560 11:05:06
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
65
10
-
3
หาดล้า
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
9 ส.ค. 2560
17 ส.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
17 ส.ค. 2560 11:18:06
รพ.สต.หาดล้า
189.
16 ส.ค. 2560 14:48:16
Pneumonia
(หญิง) ไทย
82
0
-
2
นาอิน
พิชัย
อุตรดิตถ์
4 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
ภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์
ตาย
17 ส.ค. 2560 09:27:33
รพ.สต.นาอิน
190.
16 ส.ค. 2560 14:39:18
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
48
0
-
6
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
11 ส.ค. 2560
15 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
16 ส.ค. 2560 15:06:09
รพ.สต.บ้านเกาะ
191.
16 ส.ค. 2560 14:35:48
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
27
0
-
2
ข่อยสูง
ตรอน
อุตรดิตถ์
13 ส.ค. 2560
15 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
16 ส.ค. 2560 15:22:07
รพ.สต.ข่อยสูง
192.
16 ส.ค. 2560 10:36:30
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
19
5
-
0
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
12 ส.ค. 2560
16 ส.ค. 2560
IPD
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
พ.ท.หญิงวิไลรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
193.
15 ส.ค. 2560 15:52:34
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
15
0
-
1
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
12 ส.ค. 2560
15 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
15 ส.ค. 2560 17:20:24
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
194.
15 ส.ค. 2560 15:49:36
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
23
0
-
3
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
11 ส.ค. 2560
15 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
15 ส.ค. 2560 16:45:54
รพ.สต.บ้านเกาะ
195.
15 ส.ค. 2560 15:22:08
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
6
0
-
1
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
10 ส.ค. 2560
15 ส.ค. 2560
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
15 ส.ค. 2560 15:22:08
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
196.
15 ส.ค. 2560 11:04:31
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
45
8
-
3
พญาแมน
พิชัย
อุตรดิตถ์
11 ส.ค. 2560
14 ส.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
วิภาวี แก้วจอมแพง
รักษาอยู่
17 ส.ค. 2560 09:29:19
รพ.สต.พญาแมน
197.
14 ส.ค. 2560 18:06:18
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
1
-
1
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
13 ส.ค. 2560
14 ส.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
14 ส.ค. 2560 18:06:18
รพ.สต.บ้านฝาย
198.
14 ส.ค. 2560 17:06:07
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(ชาย) ไทย
16
0
-
2
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
10 ส.ค. 2560
14 ส.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
พ.ต.หญิงรุ่งนภา ศรีวุฒิ
รักษาอยู่
14 ส.ค. 2560 17:06:07
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
199.
14 ส.ค. 2560 16:39:09
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(ชาย) ไทย
77
8
-
2
สองห้อง
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
12 ส.ค. 2560
14 ส.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลฟากท่า
นายนัฐกิจ แก้วทองดี
รักษาอยู่
15 ส.ค. 2560 10:01:17
รพ.สต.สองห้อง
200.
14 ส.ค. 2560 15:53:29
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
7
9
-
6
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
11 ส.ค. 2560
14 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
14 ส.ค. 2560 17:24:29
รพ.สต.น้ำอ่าง
201.
14 ส.ค. 2560 15:51:57
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
66
0
-
1
ข่อยสูง
ตรอน
อุตรดิตถ์
11 ส.ค. 2560
14 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
15 ส.ค. 2560 16:42:49
รพ.สต.ข่อยสูง
202.
14 ส.ค. 2560 15:50:35
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
33
0
-
8
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
7 ส.ค. 2560
14 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
15 ส.ค. 2560 09:23:38
รพ.สต.บ้านเกาะ
203.
14 ส.ค. 2560 15:49:21
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
30
0
-
2
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
9 ส.ค. 2560
14 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
14 ส.ค. 2560 16:04:24
โรงพยาบาลลับแล
204.
14 ส.ค. 2560 15:47:53
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
41
0
-
2
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
11 ส.ค. 2560
14 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
15 ส.ค. 2560 09:23:28
รพ.สต.บ้านเกาะ
205.
13 ส.ค. 2560 17:06:13
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
44
3
-
1
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
10 ส.ค. 2560
13 ส.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
13 ส.ค. 2560 17:06:13
รพ.สต.ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่
206.
13 ส.ค. 2560 15:05:37
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
6
0
-
1
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
6 ส.ค. 2560
13 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
13 ส.ค. 2560 15:53:23
รพ.สต.วังกะพี้
207.
13 ส.ค. 2560 14:53:39
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(หญิง) ไทย
23
3
-
2
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
8 ส.ค. 2560
13 ส.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
13 ส.ค. 2560 14:53:39
รพ.สต.เด่นเหล็ก
208.
12 ส.ค. 2560 15:48:14
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
10
0
-
3
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
11 ส.ค. 2560
12 ส.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
ไม่ทราบ
12 ส.ค. 2560 16:40:22
รพ.สต.ป่าเซ่า
209.
12 ส.ค. 2560 15:46:49
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
11
-
3
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
4 ส.ค. 2560
12 ส.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
ไม่ทราบ
12 ส.ค. 2560 16:40:13
รพ.สต.ป่าเซ่า
210.
12 ส.ค. 2560 15:38:28
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
7
0
-
9
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
9 ส.ค. 2560
12 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
12 ส.ค. 2560 20:54:59
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
211.
12 ส.ค. 2560 14:08:26
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
55
3
-
6
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
8 ส.ค. 2560
12 ส.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
12 ส.ค. 2560 15:14:28
รพ.สต.น้ำไผ่ บ้านห้วยคอม
212.
11 ส.ค. 2560 14:16:19
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
12
0
-
5
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
6 ส.ค. 2560
11 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
11 ส.ค. 2560 14:23:33
รพ.สต.วังกะพี้
213.
11 ส.ค. 2560 10:31:35
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
7
-
2
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
10 ส.ค. 2560
10 ส.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
11 ส.ค. 2560 10:31:35
รพ.สต.บ้านห้วยไคร้
214.
10 ส.ค. 2560 15:37:10
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
63
0
-
3
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
7 ส.ค. 2560
10 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
10 ส.ค. 2560 17:27:07
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
215.
10 ส.ค. 2560 15:26:33
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
21
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
25 ก.ค. 2560
10 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
10 ส.ค. 2560 15:45:27
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
216.
10 ส.ค. 2560 15:22:12
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
40
0
-
2
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
4 ส.ค. 2560
10 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
10 ส.ค. 2560 19:36:17
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
217.
10 ส.ค. 2560 14:58:01
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
9
5
-
3
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
7 ส.ค. 2560
10 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
10 ส.ค. 2560 17:53:29
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
218.
9 ส.ค. 2560 14:42:57
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
20
0
-
9
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
4 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
9 ส.ค. 2560 17:22:08
รพ.สต.น้ำหมัน
219.
9 ส.ค. 2560 14:30:43
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
11
-
6
บ้านดารา
พิชัย
อุตรดิตถ์
8 ส.ค. 2560
8 ส.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
10 ส.ค. 2560 09:59:02
รพ.สต.บ้านดารา ต.บ้านดารา ม.03
220.
8 ส.ค. 2560 16:28:30
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ลาว
25
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
4 ส.ค. 2560
8 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
10 ส.ค. 2560 15:52:23
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
221.
8 ส.ค. 2560 16:25:33
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
26
0
-
16
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
4 ส.ค. 2560
7 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
8 ส.ค. 2560 16:25:33
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
222.
8 ส.ค. 2560 16:17:51
ไข้เลือดออก
(ชาย) พม่า
34
0
-
2
ขุนฝาง
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ส.ค. 2560
7 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
8 ส.ค. 2560 16:41:27
รพ.สต.ขุนฝาง
223.
7 ส.ค. 2560 15:03:53
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
16
0
-
1
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
1 ส.ค. 2560
17 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
7 ส.ค. 2560 16:09:35
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
224.
7 ส.ค. 2560 12:25:12
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
22
0
-
8
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
1 ส.ค. 2560
6 ส.ค. 2560
IPD
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
วิไลรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
14 ส.ค. 2560 13:38:15
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
225.
7 ส.ค. 2560 11:49:26
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
39
7
-
2
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
4 ส.ค. 2560
7 ส.ค. 2560
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
7 ส.ค. 2560 11:53:20
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
226.
6 ส.ค. 2560 16:10:53
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
2
-
6
สองคอน
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
1 ส.ค. 2560
3 ส.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลฟากท่า
นายนัฐกิจ แก้วทองดี
รักษาอยู่
6 ส.ค. 2560 17:57:42
รพ.สต.บ้านห้วยใส
227.
6 ส.ค. 2560 15:38:11
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
33
0
-
5
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ส.ค. 2560
6 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
8 ส.ค. 2560 10:59:46
รพ.สต.บ้านเกาะ
228.
6 ส.ค. 2560 15:35:12
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
18
0
-
5
ไร่อ้อย
พิชัย
อุตรดิตถ์
4 ส.ค. 2560
6 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
6 ส.ค. 2560 18:13:32
รพ.สต.ไร่อ้อย
229.
5 ส.ค. 2560 16:17:09
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
26
0
-
2
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
31 ก.ค. 2560
4 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
5 ส.ค. 2560 16:34:04
รพ.สต.ไผ่ล้อม
230.
5 ส.ค. 2560 16:14:54
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
13
3
-
2
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
1 ส.ค. 2560
5 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
5 ส.ค. 2560 16:34:22
รพ.สต.ไผ่ล้อม
231.
5 ส.ค. 2560 16:12:25
ไข้เลือดออกซ็อค
(หญิง) ไทย
8
2
-
1
ไร่อ้อย
พิชัย
อุตรดิตถ์
31 ก.ค. 2560
4 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
6 ส.ค. 2560 09:23:48
รพ.สต.ไร่อ้อย
232.
5 ส.ค. 2560 16:08:57
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
43
0
-
5
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
1 ส.ค. 2560
5 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
5 ส.ค. 2560 18:30:14
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
233.
4 ส.ค. 2560 18:38:06
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
24
10
-
2
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
1 ส.ค. 2560
4 ส.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
4 ส.ค. 2560 18:38:06
รพ.สต.ท่าแฝก
234.
4 ส.ค. 2560 15:52:28
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
7
9
-
5
คอรุม
พิชัย
อุตรดิตถ์
30 ก.ค. 2560
2 ส.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
วิภาวี แก้วจอมแพง
รักษาอยู่
4 ส.ค. 2560 16:37:11
รพ.สต.คอรุม
235.
4 ส.ค. 2560 15:51:13
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
6
5
-
1
คอรุม
พิชัย
อุตรดิตถ์
28 ก.ค. 2560
2 ส.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
วิภาวี แก้วจอมแพง
รักษาอยู่
4 ส.ค. 2560 16:37:26
รพ.สต.คอรุม
236.
4 ส.ค. 2560 15:47:43
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
13
1
-
4
พญาแมน
พิชัย
อุตรดิตถ์
30 ก.ค. 2560
1 ส.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
วิภาวี แก้วจอมแพง
หาย
17 ส.ค. 2560 09:30:41
รพ.สต.พญาแมน
237.
4 ส.ค. 2560 15:44:21
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
13
10
-
5
พญาแมน
พิชัย
อุตรดิตถ์
26 ก.ค. 2560
1 ส.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
วิภาวี แก้วจอมแพง
หาย
17 ส.ค. 2560 09:30:27
รพ.สต.พญาแมน
238.
4 ส.ค. 2560 15:41:51
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
19
0
-
1
คอรุม
พิชัย
อุตรดิตถ์
25 ก.ค. 2560
29 ก.ค. 2560
IPD
พิชัย
วิภาวี แก้วจอมแพง
หาย
4 ส.ค. 2560 16:37:49
รพ.สต.คอรุม
239.
4 ส.ค. 2560 13:37:32
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
0
-
6
ร่วมจิต
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
30 ก.ค. 2560
4 ส.ค. 2560
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
4 ส.ค. 2560 13:38:04
รพ.สต.ร่วมจิต
240.
3 ส.ค. 2560 15:49:32
Streptococcus suis
(หญิง) ไทย
79
0
-
3
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ก.ค. 2560
30 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
3 ส.ค. 2560 16:20:31
รพ.สต.วังกะพี้
241.
3 ส.ค. 2560 15:48:28
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
71
0
-
1
คอรุม
พิชัย
อุตรดิตถ์
31 ส.ค. 2560
3 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
3 ส.ค. 2560 18:51:42
รพ.สต.คอรุม
242.
3 ส.ค. 2560 15:46:25
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
19
0
-
1
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ก.ค. 2560
3 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
3 ส.ค. 2560 16:19:47
รพ.สต.วังกะพี้
243.
3 ส.ค. 2560 15:42:02
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
22
0
-
1
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
1 ส.ค. 2560
3 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นายภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์
รักษาอยู่
3 ส.ค. 2560 15:42:02
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
244.
3 ส.ค. 2560 15:02:57
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
14
6
-
6
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
30 ส.ค. 2560
3 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
3 ส.ค. 2560 16:29:02
รพ.สต.วังแดง
245.
2 ส.ค. 2560 14:58:18
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
18
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
29 ก.ค. 2560
2 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
4 ส.ค. 2560 10:43:47
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
246.
2 ส.ค. 2560 14:48:11
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
14
11
-
6
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
27 ก.ค. 2560
2 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
2 ส.ค. 2560 16:32:38
รพ.สต.บ้านเกาะ
247.
1 ส.ค. 2560 16:53:52
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
33
2
-
6
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
29 ก.ค. 2560
1 ส.ค. 2560
IPD
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
พ.ท.หญิงวิไลรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
2 ส.ค. 2560 08:18:17
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
248.
1 ส.ค. 2560 15:57:59
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
37
7
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
29 ก.ค. 2560
1 ส.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
1 ส.ค. 2560 17:36:16
รพ.สต.บ้านฝาย
249.
1 ส.ค. 2560 15:53:55
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
26
0
-
4
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ก.ค. 2560
1 ส.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
1 ส.ค. 2560 18:02:28
รพ.สต.บ้านเกาะ
250.
1 ส.ค. 2560 15:50:55
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
20
9
-
3
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
24 ก.ค. 2560
31 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
1 ส.ค. 2560 18:02:47
รพ.สต.บ้านเกาะ
251.
1 ส.ค. 2560 15:48:47
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
7
7
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
27 ก.ค. 2560
31 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
4 ส.ค. 2560 10:49:26
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
252.
1 ส.ค. 2560 11:08:45
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
75
3
-
3
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
24 ก.ค. 2560
1 ส.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
รพ.สต.บ้านห้วยไคร้
253.
31 ก.ค. 2560 16:06:18
ไข้เลือดออกซ็อค
(ชาย) ไทย
19
0
-
4
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
26 ก.ค. 2560
31 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
31 ก.ค. 2560 16:18:12
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
254.
31 ก.ค. 2560 15:28:16
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
8
-
6
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ก.ค. 2560
29 ก.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
หาย
31 ก.ค. 2560 16:17:37
รพ.สต.คุ้งตะเภา
255.
30 ก.ค. 2560 16:22:51
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
46
0
-
4
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
25 ก.ค. 2560
30 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
30 ก.ค. 2560 16:22:51
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
256.
30 ก.ค. 2560 16:21:21
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
43
0
-
8
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
23 ก.ค. 2560
30 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
30 ก.ค. 2560 16:23:31
รพ.สต.หาดกรวด
257.
30 ก.ค. 2560 16:08:02
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
44
0
-
6
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
26 ก.ค. 2560
30 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
31 ก.ค. 2560 09:42:47
รพ.สต.บ้านเกาะ
258.
30 ก.ค. 2560 13:10:50
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
9
-
6
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
28 ก.ค. 2560
30 ก.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
รักษาอยู่
30 ก.ค. 2560 13:10:56
โรงพยาบาลน้ำปาด
259.
30 ก.ค. 2560 13:08:43
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
10
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
29 ก.ค. 2560
30 ก.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
30 ก.ค. 2560 13:11:03
โรงพยาบาลน้ำปาด
260.
30 ก.ค. 2560 12:54:26
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
5
6
-
7
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
28 ก.ค. 2560
30 ก.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
30 ก.ค. 2560 13:18:10
โรงพยาบาลน้ำปาด
261.
29 ก.ค. 2560 15:18:48
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
0
-
1
คอรุม
พิชัย
อุตรดิตถ์
27 ก.ค. 2560
29 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
29 ก.ค. 2560 15:18:48
รพ.สต.คอรุม
262.
28 ก.ค. 2560 16:37:25
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
35
1
-
7
พญาแมน
พิชัย
อุตรดิตถ์
24 ก.ค. 2560
27 ก.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
วิภาวี แก้วจอมแพง
รักษาอยู่
27 ต.ค. 2560 11:24:23
รพ.สต.พญาแมน
263.
28 ก.ค. 2560 15:59:26
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
19
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
25 ก.ค. 2560
28 ก.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
264.
27 ก.ค. 2560 15:22:49
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
30
0
-
10
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
23 ก.ค. 2560
26 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
27 ก.ค. 2560 16:03:13
โรงพยาบาลตรอน
265.
27 ก.ค. 2560 15:00:21
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
9
1
-
6
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
23 ก.ค. 2560
27 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
27 ก.ค. 2560 17:15:14
รพ.สต.บ้านเกาะ
266.
26 ก.ค. 2560 15:28:58
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
4
-
16
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
24 ก.ค. 2560
25 ก.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
26 ก.ค. 2560 15:48:22
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
267.
26 ก.ค. 2560 14:50:06
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
16
0
-
4
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
19 ก.ค. 2560
26 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
27 ก.ค. 2560 16:53:58
รพ.สต.คุ้งตะเภา
268.
26 ก.ค. 2560 14:42:42
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
18
2
-
2
ห้วยมุ่น
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
21 ก.ค. 2560
25 ก.ค. 2560
IPD
รพ.บ้านโคก
กิติญาพร ฝั้นถา
รักษาอยู่
26 ก.ค. 2560 15:13:37
รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น
269.
25 ก.ค. 2560 15:57:15
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
15
4
-
6
ไร่อ้อย
พิชัย
อุตรดิตถ์
20 ก.ค. 2560
25 ก.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
วิภาวี แก้วจอมแพง
รักษาอยู่
25 ก.ค. 2560 16:45:27
รพ.สต.ไร่อ้อย
270.
25 ก.ค. 2560 15:19:39
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
5
0
-
14
ผักขวง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
22 ก.ค. 2560
25 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
25 ก.ค. 2560 15:19:39
รพ.สต.บ้านน้ำหมีใหญ่
271.
25 ก.ค. 2560 15:15:59
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
36
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
19 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
26 ก.ค. 2560 12:33:15
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
272.
25 ก.ค. 2560 13:54:21
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
0
-
8
น้ำพี้
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
23 ก.ค. 2560
25 ก.ค. 2560
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
25 ก.ค. 2560 16:50:27
รพ.สต.น้ำพี้
273.
25 ก.ค. 2560 13:51:37
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
41
0
-
8
น้ำพี้
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
22 ก.ค. 2560
25 ก.ค. 2560
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
25 ก.ค. 2560 16:49:22
รพ.สต.น้ำพี้
274.
25 ก.ค. 2560 09:53:41
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
17
1
-
3
ไร่อ้อย
พิชัย
อุตรดิตถ์
23 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
วิภาวี แก้วจอมแพง
รักษาอยู่
25 ก.ค. 2560 09:57:22
รพ.สต.ไร่อ้อย
275.
24 ก.ค. 2560 19:56:13
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
49
1
-
1
น้ำไคร้
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
20 ก.ค. 2560
23 ก.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
24 ก.ค. 2560 19:56:13
รพ.สต.น้ำไคร้
276.
24 ก.ค. 2560 19:52:20
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
49
0
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
19 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
24 ก.ค. 2560 20:11:49
โรงพยาบาลน้ำปาด
277.
24 ก.ค. 2560 15:13:32
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
10
-
1
บ้านโคน
พิชัย
อุตรดิตถ์
22 ก.ค. 2560
23 ก.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
หาย
24 ก.ค. 2560 17:54:45
รพ.สต.บ้านโคน
278.
24 ก.ค. 2560 15:11:00
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
10
-
1
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
20 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
หาย
6 ต.ค. 2560 15:28:52
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
279.
23 ก.ค. 2560 14:38:44
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
44
0
-
6
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ก.ค. 2560
22 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
23 ก.ค. 2560 15:51:23
รพ.สต.บ้านท่า ตำบลหาดกรวด
280.
21 ก.ค. 2560 14:07:33
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
45
0
-
4
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
16 ก.ค. 2560
18 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
หาย
21 ก.ค. 2560 14:16:59
รพ.สต.บ้านด่าน
281.
20 ก.ค. 2560 17:15:13
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
56
6
-
3
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
17 ก.ค. 2560
20 ก.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
20 ก.ค. 2560 17:15:13
รพ.สต.บ้านฝาย
282.
20 ก.ค. 2560 14:49:33
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
7
-
6
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
16 ก.ค. 2560
20 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฏาพร จันทร
รักษาอยู่
20 ก.ค. 2560 14:53:44
รพ.สต.บ้านท่า ตำบลหาดกรวด
283.
20 ก.ค. 2560 14:45:17
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
46
0
-
1
จริม
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
18 ก.ค. 2560
20 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
หาย
20 ก.ค. 2560 15:04:51
รพ.สต.จริม
284.
20 ก.ค. 2560 14:42:16
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
75
0
-
5
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
9 ก.ค. 2560
20 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
20 ก.ค. 2560 17:21:03
โรงพยาบาลน้ำปาด
285.
19 ก.ค. 2560 16:08:31
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
21
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
13 ก.ค. 2560
19 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
286.
19 ก.ค. 2560 16:04:13
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
35
0
-
3
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
15 ก.ค. 2560
19 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
19 ก.ค. 2560 18:29:46
รพ.สต.บ้านเกาะ
287.
19 ก.ค. 2560 16:01:18
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
30
0
-
8
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
16 ก.ค. 2560
19 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
19 ก.ค. 2560 16:32:47
รพ.สต.บ้านด่าน
288.
19 ก.ค. 2560 15:58:20
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
19
9
-
2
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
16 ก.ค. 2560
19 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
19 ก.ค. 2560 16:59:23
รพ.สต.ไผ่ล้อม
289.
19 ก.ค. 2560 15:55:18
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
18
0
-
2
ข่อยสูง
ตรอน
อุตรดิตถ์
14 ก.ค. 2560
19 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
19 ก.ค. 2560 17:13:01
รพ.สต.ข่อยสูง
290.
19 ก.ค. 2560 12:16:16
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
69
5
-
2
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
5 ก.ค. 2560
16 ก.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
19 ก.ค. 2560 12:16:16
รพ.สต.ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่
291.
19 ก.ค. 2560 12:11:33
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
2
-
5
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
16 ก.ค. 2560
19 ก.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
19 ก.ค. 2560 12:11:43
โรงพยาบาลน้ำปาด
292.
18 ก.ค. 2560 15:15:11
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
62
11
-
2
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
13 ก.ค. 2560
18 ก.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
18 ก.ค. 2560 15:28:13
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
293.
18 ก.ค. 2560 14:57:14
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
34
0
-
5
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
13 ก.ค. 2560
17 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
18 ก.ค. 2560 15:23:45
รพ.สต.ผาจุก
294.
17 ก.ค. 2560 16:33:36
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
22
0
-
8
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
15 ก.ค. 2560
17 ก.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
พ.ท.หญิงวิไลรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
21 ก.ค. 2560 15:07:04
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
295.
17 ก.ค. 2560 16:18:23
AEFI
(ชาย) ไทย
1
7
-
9
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
14 ก.ค. 2560
15 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
17 ก.ค. 2560 16:55:46
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
296.
17 ก.ค. 2560 13:48:58
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
43
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
10 ก.ค. 2560
17 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
17 ก.ค. 2560 13:59:48
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
297.
15 ก.ค. 2560 17:14:06
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
66
0
-
1
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
12 ก.ค. 2560
15 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
15 ก.ค. 2560 18:05:08
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
298.
15 ก.ค. 2560 17:11:26
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
14
0
-
5
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
11 ก.ค. 2560
15 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
18 ก.ค. 2560 15:45:54
รพ.สต.ผาจุก
299.
15 ก.ค. 2560 14:56:36
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
17
0
-
6
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
8 ก.ค. 2560
15 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
15 ก.ค. 2560 15:13:45
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
300.
14 ก.ค. 2560 10:56:17
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
67
0
-
1
ผาเลือด
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
12 ก.ค. 2560
14 ก.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
14 ก.ค. 2560 10:56:17
รพ.สต.ผาเลือด
301.
12 ก.ค. 2560 18:46:22
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
30
4
-
1
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
10 ก.ค. 2560
12 ก.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
22 ก.ย. 2560 07:01:51
รพ.สต.ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่
302.
12 ก.ค. 2560 16:16:37
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
23
0
-
10
ผาเลือด
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
9 ก.ค. 2560
12 ก.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
12 ก.ค. 2560 19:49:17
รพ.สต.บ้านย่านดู่
303.
12 ก.ค. 2560 14:35:33
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
46
5
-
9
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
8 ก.ค. 2560
12 ก.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
12 ก.ค. 2560 18:45:06
รพ.สต.น้ำหมัน
304.
11 ก.ค. 2560 16:10:49
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
60
0
-
0
ศรีพนมมาศ
ลับแล
อุตรดิตถ์
4 ก.ค. 2560
10 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
14 ก.ค. 2560 10:17:57
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
305.
11 ก.ค. 2560 16:07:08
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
14
5
-
11
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
7 ก.ค. 2560
10 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
11 ก.ค. 2560 17:25:23
รพ.สต.วังแดง
306.
11 ก.ค. 2560 16:02:26
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
17
9
-
2
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
7 ก.ค. 2560
10 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
11 ก.ค. 2560 16:05:22
รพ.สต.วังกะพี้
307.
11 ก.ค. 2560 15:58:25
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
14
8
-
1
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
6 ก.ค. 2560
9 ก.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
หาย
11 ก.ค. 2560 15:58:25
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
308.
11 ก.ค. 2560 15:50:38
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
35
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
7 ก.ค. 2560
10 ก.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
หาย
11 ก.ค. 2560 16:29:43
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
309.
11 ก.ค. 2560 13:04:53
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
57
0
-
6
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
5 ก.ค. 2560
10 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
11 ก.ค. 2560 14:41:04
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
310.
11 ก.ค. 2560 13:02:26
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
34
0
-
7
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
6 ก.ค. 2560
10 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
18 ก.ค. 2560 12:19:57
รพ.สต.ป่าคาย
311.
11 ก.ค. 2560 12:59:12
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
35
0
-
8
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
3 ก.ค. 2560
10 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
11 ก.ค. 2560 16:05:13
รพ.สต.วังกะพี้
312.
11 ก.ค. 2560 10:26:21
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
28
0
-
4
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
14 ก.ค. 2560
10 ก.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
11 ก.ค. 2560 10:26:21
รพ.สต.บ้านฝาย
313.
9 ก.ค. 2560 17:28:33
ไข้เด็งกี่
(หญิง) อื่นๆ
20
10
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
3 ก.ค. 2560
7 ก.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
9 ก.ค. 2560 17:28:33
รพ.สต.บ้านฝาย
314.
9 ก.ค. 2560 17:21:26
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
54
1
-
2
ห้วยมุ่น
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
3 ก.ค. 2560
8 ก.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
9 ก.ค. 2560 17:21:26
รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น
315.
9 ก.ค. 2560 12:33:10
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
28
0
-
4
ไร่อ้อย
พิชัย
อุตรดิตถ์
5 ก.ค. 2560
9 ก.ค. 2560
IPD
รพ.ตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
9 ก.ค. 2560 19:51:26
รพ.สต.บ้านคลองละมุง
316.
8 ก.ค. 2560 15:12:53
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
19
0
-
3
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
5 ก.ค. 2560
8 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
8 ก.ค. 2560 15:14:29
รพ.สต.วังกะพี้
317.
6 ก.ค. 2560 14:52:47
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
2
0
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
4 ก.ค. 2560
6 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
6 ก.ค. 2560 15:33:08
รพ.สต.คุ้งตะเภา
318.
5 ก.ค. 2560 16:26:03
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
11
5
-
1
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ก.ค. 2560
5 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
5 ก.ค. 2560 16:38:46
รพ.สต.ป่าเซ่า
319.
5 ก.ค. 2560 16:23:41
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
8
0
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
30 มิ.ย. 2560
5 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นายภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์
รักษาอยู่
5 ก.ค. 2560 18:33:15
รพ.สต.คุ้งตะเภา
320.
3 ก.ค. 2560 16:27:28
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
1
-
1
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
1 ก.ค. 2560
2 ก.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
3 ก.ค. 2560 16:52:55
รพ.สต.ไผ่ล้อม
321.
3 ก.ค. 2560 16:07:05
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
2
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
29 มิ.ย. 2560
3 ก.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
3 ก.ค. 2560 16:23:21
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
322.
2 ก.ค. 2560 16:01:57
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
6
-
10
ร่วมจิต
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
30 มิ.ย. 2560
2 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
2 ก.ค. 2560 17:05:38
รพ.สต.ร่วมจิต
323.
2 ก.ค. 2560 15:57:05
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
0
0
-
6
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
29 มิ.ย. 2560
2 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
2 ก.ค. 2560 16:58:53
รพ.สต.วังกะพี้
324.
2 ก.ค. 2560 15:52:41
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
15
0
-
6
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
26 มิ.ย. 2560
2 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
2 ก.ค. 2560 16:58:43
รพ.สต.วังกะพี้
325.
1 ก.ค. 2560 16:08:51
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
9
-
5
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
26 มิ.ย. 2560
1 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
1 ก.ค. 2560 23:09:16
รพ.สต.วังกะพี้
326.
1 ก.ค. 2560 15:23:02
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
7
-
6
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ก.ค. 2560
1 ก.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
1 ก.ค. 2560 15:44:10
รพ.สต.วังกะพี้
327.
1 ก.ค. 2560 13:34:28
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
22
1
-
6
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
24 มิ.ย. 2560
1 ก.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
หาย
1 ก.ค. 2560 13:36:48
รพ.สต.วังแดง
328.
30 มิ.ย. 2560 15:58:39
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
22
4
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
20 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
30 มิ.ย. 2560 16:00:57
รพ.สต.บ้านฝาย
329.
30 มิ.ย. 2560 15:34:24
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
27
9
-
6
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
24 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
30 มิ.ย. 2560 17:31:37
รพ.สต.บ้านเกาะ
330.
29 มิ.ย. 2560 16:22:21
Malaria
(ชาย) ลาว
16
4
-
5
ร่วมจิต
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
15 มิ.ย. 2560
29 มิ.ย. 2560
OPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
29 มิ.ย. 2560 16:58:01
รพ.สต.ร่วมจิต
331.
29 มิ.ย. 2560 15:46:53
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
53
0
-
6
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
26 มิ.ย. 2560
29 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
29 มิ.ย. 2560 16:21:39
รพ.สต.วังแดง
332.
29 มิ.ย. 2560 15:42:10
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
30
0
-
5
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
23 มิ.ย. 2560
29 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
29 มิ.ย. 2560 16:36:25
รพ.สต.บ้านเกาะ
333.
29 มิ.ย. 2560 15:36:26
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
20
0
-
5
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
22 มิ.ย. 2560
29 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
29 มิ.ย. 2560 16:25:00
รพ.สต.วังกะพี้
334.
29 มิ.ย. 2560 14:14:48
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
6
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
29 มิ.ย. 2560
29 มิ.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
29 มิ.ย. 2560 14:15:22
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
335.
29 มิ.ย. 2560 12:43:13
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
1
-
3
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
23 มิ.ย. 2560
29 มิ.ย. 2560
OPD
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
พ.ท.หญิงวิไวรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
29 มิ.ย. 2560 13:12:55
รพ.สต.หาดกรวด
336.
29 มิ.ย. 2560 08:43:41
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
7
-
1
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
27 มิ.ย. 2560
29 มิ.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
กัญญาภัค จึงมีลาภ
ไม่ทราบ
29 มิ.ย. 2560 08:50:15
รพ.สต.หาดกรวด
337.
29 มิ.ย. 2560 08:41:44
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
11
-
6
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
28 มิ.ย. 2560
28 มิ.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
กัญญาภัค จึงมีลาภ
ไม่ทราบ
29 มิ.ย. 2560 09:29:25
รพ.สต.ไผ่ล้อม
338.
28 มิ.ย. 2560 11:40:51
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
38
7
-
5
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
24 มิ.ย. 2560
28 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
28 มิ.ย. 2560 16:16:32
รพ.สต.วังกะพี้
339.
27 มิ.ย. 2560 11:06:25
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
21
9
-
8
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
23 มิ.ย. 2560
27 มิ.ย. 2560
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
พ.ท.หญิงวิไวรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
340.
26 มิ.ย. 2560 15:50:40
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
10
9
-
8
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
21 มิ.ย. 2560
26 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
27 มิ.ย. 2560 15:36:54
รพ.สต.วังกะพี้
341.
26 มิ.ย. 2560 14:58:01
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
24
0
-
4
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
15 มิ.ย. 2560
26 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
26 มิ.ย. 2560 15:04:23
รพ.สต.วังกะพี้
342.
24 มิ.ย. 2560 14:51:06
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
40
0
-
7
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
20 มิ.ย. 2560
24 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
26 มิ.ย. 2560 11:26:25
รพ.สต.วังกะพี้
343.
23 มิ.ย. 2560 15:44:27
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
40
0
-
1
บ้านโคก
บ้านโคก
อุตรดิตถ์
18 มิ.ย. 2560
23 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
23 มิ.ย. 2560 21:50:24
โรงพยาบาลบ้านโคก
344.
23 มิ.ย. 2560 15:40:24
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
31
0
-
6
นาขุม
บ้านโคก
อุตรดิตถ์
18 มิ.ย. 2560
23 มิ.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
23 มิ.ย. 2560 17:23:25
รพ.สต.นาขุม
345.
23 มิ.ย. 2560 15:32:30
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
0
7
-
5
แม่พูล
ลับแล
อุตรดิตถ์
16 มิ.ย. 2560
23 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
23 มิ.ย. 2560 17:52:57
รพ.สต.แม่พูล
346.
23 มิ.ย. 2560 11:26:22
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
24
8
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
20 มิ.ย. 2560
22 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
23 มิ.ย. 2560 11:38:13
รพ.สต.บ้านฝาย
347.
22 มิ.ย. 2560 14:17:33
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
29
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
17 มิ.ย. 2560
22 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
26 มิ.ย. 2560 13:35:15
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
348.
21 มิ.ย. 2560 16:14:22
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
20
0
-
3
บ่อทอง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
15 มิ.ย. 2560
21 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
21 มิ.ย. 2560 16:21:01
โรงพยาบาลทองแสนขัน
349.
20 มิ.ย. 2560 15:33:18
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
20
6
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
15 มิ.ย. 2560
19 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
20 มิ.ย. 2560 15:37:46
รพ.สต.คุ้งตะเภา
350.
20 มิ.ย. 2560 15:28:30
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
32
0
-
5
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
16 มิ.ย. 2560
19 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
21 มิ.ย. 2560 15:14:57
รพ.สต.วังกะพี้
351.
19 มิ.ย. 2560 15:03:07
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
16
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
16 มิ.ย. 2560
19 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
19 มิ.ย. 2560 15:32:50
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
352.
18 มิ.ย. 2560 15:33:19
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
6
8
-
5
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
14 มิ.ย. 2560
17 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
19 มิ.ย. 2560 11:36:22
รพ.สต.วังกะพี้
353.
18 มิ.ย. 2560 15:29:36
Streptococcus suis
(หญิง) ไทย
81
0
-
6
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
16 มิ.ย. 2560
18 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
18 มิ.ย. 2560 20:24:25
รพ.สต.วังแดง
354.
17 มิ.ย. 2560 15:09:10
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
18
0
-
5
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
12 มิ.ย. 2560
16 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
19 มิ.ย. 2560 12:40:01
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
355.
17 มิ.ย. 2560 15:05:04
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
62
0
-
5
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
14 มิ.ย. 2560
15 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
หาย
17 มิ.ย. 2560 17:34:58
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
356.
16 มิ.ย. 2560 16:03:07
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
17
0
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
11 มิ.ย. 2560
15 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
16 มิ.ย. 2560 17:39:50
รพ.สต.บ้านฝาย
357.
16 มิ.ย. 2560 15:47:52
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
65
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
14 มิ.ย. 2560
16 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
358.
16 มิ.ย. 2560 15:41:04
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
0
6
-
8
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
16 มิ.ย. 2560
16 มิ.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
16 มิ.ย. 2560 16:07:09
รพ.สต.บ้านเกาะ
359.
14 มิ.ย. 2560 16:45:25
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
57
0
-
5
ฝายหลวง
ลับแล
อุตรดิตถ์
11 มิ.ย. 2560
14 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
ไม่ทราบ
21 มิ.ย. 2560 20:36:51
รพ.สต.ฝายหลวง
360.
13 มิ.ย. 2560 15:10:22
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
10
9
-
13
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
10 มิ.ย. 2560
12 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
20 มิ.ย. 2560 13:36:39
รพ.สต.ผาจุก
361.
12 มิ.ย. 2560 10:00:15
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
23
10
-
9
บ่อเบี้ย
บ้านโคก
อุตรดิตถ์
4 มิ.ย. 2560
10 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.ฟากท่า
นายนัฐกิจ แก้วทองดี
รักษาอยู่
12 มิ.ย. 2560 13:31:38
รพ.สต.ห้วยไผ่ ต.บ่อเบี้ย
362.
11 มิ.ย. 2560 15:29:10
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
59
0
-
3
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
1 มิ.ย. 2560
11 มิ.ย. 2560
IPD
รพ .อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
19 มิ.ย. 2560 11:11:36
โรงพยาบาลลับแล
363.
8 มิ.ย. 2560 15:55:32
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
35
9
-
7
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
4 มิ.ย. 2560
7 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
พ.ต.หญิงวิไลรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
8 มิ.ย. 2560 17:15:52
รพ.สต.ป่าเซ่า
364.
6 มิ.ย. 2560 15:31:16
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
16
0
-
5
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
3 มิ.ย. 2560
6 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
6 มิ.ย. 2560 19:14:12
รพ.สต.ผาจุก
365.
6 มิ.ย. 2560 15:27:12
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
36
0
-
8
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
2 มิ.ย. 2560
6 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
7 มิ.ย. 2560 12:39:04
รพ.สต.วังกะพี้
366.
6 มิ.ย. 2560 15:20:18
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
31
0
-
3
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
2 มิ.ย. 2560
5 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
6 มิ.ย. 2560 17:42:44
รพ.สต.ไผ่ล้อม
367.
6 มิ.ย. 2560 15:12:11
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
47
0
-
2
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
5 มิ.ย. 2560
5 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
ภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์
รักษาอยู่
7 มิ.ย. 2560 20:51:37
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
368.
4 มิ.ย. 2560 16:12:08
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
63
0
-
11
ไร่อ้อย
พิชัย
อุตรดิตถ์
1 มิ.ย. 2560
4 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
5 มิ.ย. 2560 08:00:23
รพ.สต.บ้านคลองละมุง
369.
4 มิ.ย. 2560 16:09:15
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
0
10
-
8
บ้านหม้อ
พิชัย
อุตรดิตถ์
28 พ.ค. 2560
4 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
5 มิ.ย. 2560 08:02:58
รพ.สต.บ้านหม้อ
370.
2 มิ.ย. 2560 17:05:34
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
22
0
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
29 พ.ค. 2560
2 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นายพลวัฒน์ ทองชำนาญ
หาย
2 มิ.ย. 2560 17:21:53
รพ.สต.บ้านฝาย
371.
2 มิ.ย. 2560 17:01:52
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
61
0
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
26 พ.ค. 2560
2 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นายพลวัฒน์ ทองชำนาญ
หาย
2 มิ.ย. 2560 17:21:48
รพ.สต.บ้านฝาย
372.
2 มิ.ย. 2560 15:46:39
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
16
0
-
5
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
26 พ.ค. 2560
2 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
2 มิ.ย. 2560 17:09:05
รพ.สต.วังกะพี้
373.
2 มิ.ย. 2560 13:35:12
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
9
0
-
2
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
28 พ.ค. 2560
2 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางนงลักษณ์ บ้านกล้วย
หาย
2 มิ.ย. 2560 16:14:15
รพ.สต.บ้านฝาย
374.
2 มิ.ย. 2560 13:07:59
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
20
8
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
28 พ.ค. 2560
1 มิ.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
2 มิ.ย. 2560 13:07:59
รพ.สต.บ้านฝาย
375.
31 พ.ค. 2560 14:30:26
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
16
10
-
10
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
26 พ.ค. 2560
31 พ.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
31 พ.ค. 2560 14:31:27
รพ.สต.วังแดง
376.
31 พ.ค. 2560 14:03:22
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
0
-
5
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
26 พ.ค. 2560
31 พ.ค. 2560
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
1 มิ.ย. 2560 11:52:59
รพ.สต.น้ำหมัน
377.
30 พ.ค. 2560 14:41:26
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
60
0
-
7
ม่วงเจ็ดต้น
บ้านโคก
อุตรดิตถ์
26 พ.ค. 2560
29 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
31 พ.ค. 2560 11:29:48
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
378.
29 พ.ค. 2560 16:08:31
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
16
24
-
7
ม่วงเจ็ดต้น
บ้านโคก
อุตรดิตถ์
22 พ.ค. 2560
29 พ.ค. 2560
IPD
รพ.บ้านโคก
กิติญาพร ฝั้นถา
รักษาอยู่
29 พ.ค. 2560 16:23:11
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
379.
29 พ.ค. 2560 15:06:29
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
10
5
-
5
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
26 พ.ค. 2560
29 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
29 พ.ค. 2560 15:20:39
รพ.สต.ผาจุก
380.
29 พ.ค. 2560 15:03:59
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(หญิง) ไทย
11
9
-
5
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
27 พ.ค. 2560
29 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
29 พ.ค. 2560 15:20:44
รพ.สต.ผาจุก
381.
29 พ.ค. 2560 14:09:47
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
54
6
-
2
น้ำพี้
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
25 พ.ค. 2560
29 พ.ค. 2560
IPD
ศิวพร ชุ่มเย็น
รักษาอยู่
29 พ.ค. 2560 14:20:46
รพ.สต.น้ำพี้
382.
27 พ.ค. 2560 14:48:58
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
45
0
-
6
บ้านดารา
พิชัย
อุตรดิตถ์
22 พ.ค. 2560
27 พ.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
รักษาอยู่
31 พ.ค. 2560 13:46:49
รพ.สต.บ้านดารา ต.บ้านดารา ม.03
383.
26 พ.ค. 2560 16:22:19
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
3
-
1
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
23 พ.ค. 2560
25 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
26 พ.ค. 2560 17:08:10
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
384.
26 พ.ค. 2560 16:15:35
โรคฉี่หนู(Leptospirosis)
(ชาย) ไทย
53
3
-
11
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
21 พ.ค. 2560
26 พ.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
26 พ.ค. 2560 16:23:01
รพ.สต.วังแดง
385.
26 พ.ค. 2560 13:22:19
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
79
10
-
3
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
22 พ.ค. 2560
27 พ.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
26 พ.ค. 2560 14:40:32
รพ.สต.เด่นเหล็ก
386.
25 พ.ค. 2560 17:23:43
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
52
3
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
22 พ.ค. 2560
25 พ.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
26 พ.ค. 2560 09:48:09
รพ.สต.บ้านฝาย
387.
25 พ.ค. 2560 16:17:29
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
6
5
-
5
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
21 พ.ค. 2560
25 พ.ค. 2560
IPD
รพ .อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
25 พ.ค. 2560 16:19:37
รพ.สต.ผาจุก
388.
23 พ.ค. 2560 17:09:32
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
4
-
7
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
19 พ.ค. 2560
23 พ.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
23 พ.ค. 2560 17:10:11
โรงพยาบาลน้ำปาด
389.
23 พ.ค. 2560 16:32:23
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
47
5
-
4
น้ำไคร้
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
20 พ.ค. 2560
22 พ.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
24 พ.ค. 2560 09:43:51
รพ.สต.บ้านห้วยแมง
390.
21 พ.ค. 2560 16:23:31
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
7
10
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
17 พ.ค. 2560
21 พ.ค. 2560
IPD
รพ .อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
21 พ.ค. 2560 17:08:03
รพ.สต.คุ้งตะเภา
391.
21 พ.ค. 2560 13:15:36
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
28
1
-
2
ห้วยมุ่น
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
17 พ.ค. 2560
21 พ.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
21 พ.ค. 2560 13:34:22
รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น
392.
20 พ.ค. 2560 18:25:04
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
27
4
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
17 พ.ค. 2560
20 พ.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
21 พ.ค. 2560 10:20:04
รพ.สต.บ้านฝาย
393.
20 พ.ค. 2560 14:06:09
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
15
0
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
10 พ.ค. 2560
20 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี. บัวกล้า
รักษาอยู่
20 พ.ค. 2560 16:08:35
รพ.สต.คุ้งตะเภา
394.
19 พ.ค. 2560 18:05:10
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
2
0
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
15 พ.ค. 2560
19 พ.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
19 พ.ค. 2560 18:09:19
โรงพยาบาลน้ำปาด
395.
18 พ.ค. 2560 18:09:54
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
38
2
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
16 พ.ค. 2560
18 พ.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
18 พ.ค. 2560 19:04:25
รพ.สต.บ้านฝาย
396.
16 พ.ค. 2560 10:33:20
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
28
6
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
10 พ.ค. 2560
15 พ.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
16 พ.ค. 2560 11:28:47
รพ.สต.บ้านฝาย
397.
15 พ.ค. 2560 16:12:04
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
58
0
-
2
บ้านโคน
พิชัย
อุตรดิตถ์
12 พ.ค. 2560
15 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
16 พ.ค. 2560 13:54:10
รพ.สต.บ้านโคน
398.
15 พ.ค. 2560 14:19:06
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
35
7
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
11 พ.ค. 2560
14 พ.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
15 พ.ค. 2560 14:40:42
รพ.สต.บ้านฝาย
399.
15 พ.ค. 2560 13:14:41
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
15
3
-
3
นางพญา
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
13 พ.ค. 2560
15 พ.ค. 2560
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
16 พ.ค. 2560 09:08:11
รพ.สต.นางพญา
400.
14 พ.ค. 2560 15:16:36
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
10
7
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
11 พ.ค. 2560
14 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อต
น.ส.รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
14 พ.ค. 2560 15:34:26
รพ.สต.คุ้งตะเภา
401.
13 พ.ค. 2560 15:03:42
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
14
6
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
9 พ.ค. 2560
13 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
13 พ.ค. 2560 15:17:08
รพ.สต.คุ้งตะเภา
402.
13 พ.ค. 2560 14:55:42
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
17
8
-
5
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
7 พ.ค. 2560
13 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อต
น.ส.รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
13 พ.ค. 2560 16:34:46
รพ.สต.ผาจุก
403.
11 พ.ค. 2560 15:10:41
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
33
0
-
4
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
8 พ.ค. 2560
11 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
12 พ.ค. 2560 15:58:50
รพ.สต.บ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล
404.
11 พ.ค. 2560 14:56:00
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
14
7
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
9 พ.ค. 2560
11 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
11 พ.ค. 2560 15:50:17
รพ.สต.คุ้งตะเภา
405.
11 พ.ค. 2560 09:09:22
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
18
6
-
5
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
7 พ.ค. 2560
11 พ.ค. 2560
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
11 พ.ค. 2560 10:17:25
รพ.สต.น้ำหมัน
406.
10 พ.ค. 2560 16:54:57
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
31
3
-
5
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
4 พ.ค. 2560
8 พ.ค. 2560
IPD
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
วิไลรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
11 พ.ค. 2560 13:55:11
รพ.สต.ผาจุก
407.
10 พ.ค. 2560 15:38:50
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
47
6
-
2
ห้วยมุ่น
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
6 พ.ค. 2560
10 พ.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี. แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
10 พ.ค. 2560 16:26:05
รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น
408.
10 พ.ค. 2560 07:41:35
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
26
26
-
5
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
6 พ.ค. 2560
9 พ.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
พ.ต.หญิงวิไลรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
10 พ.ค. 2560 07:41:35
รพ.สต.ผาจุก
409.
9 พ.ค. 2560 15:44:03
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
20
0
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
4 พ.ค. 2560
8 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
ภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์
รักษาอยู่
9 พ.ค. 2560 16:26:00
รพ.สต.คุ้งตะเภา
410.
8 พ.ค. 2560 16:55:46
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
13
3
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
5 พ.ค. 2560
8 พ.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
9 พ.ค. 2560 10:00:26
รพ.สต.บ้านฝาย
411.
8 พ.ค. 2560 15:42:37
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
14
3
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
4 พ.ค. 2560
8 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
8 พ.ค. 2560 15:47:16
รพ.สต.คุ้งตะเภา
412.
8 พ.ค. 2560 15:39:29
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
10
2
-
5
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
4 พ.ค. 2560
8 พ.ค. 2560
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
8 พ.ค. 2560 17:04:56
รพ.สต.น้ำหมัน
413.
8 พ.ค. 2560 15:39:02
AEFI
(ชาย) ไทย
1
3
-
3
น้ำพี้
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
7 พ.ค. 2560
7 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
8 พ.ค. 2560 16:15:38
รพ.สต.น้ำพี้
414.
6 พ.ค. 2560 16:52:12
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
41
4
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
4 พ.ค. 2560
6 พ.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
6 พ.ค. 2560 17:14:49
รพ.สต.บ้านฝาย
415.
6 พ.ค. 2560 15:31:25
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
29
0
-
5
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
2 พ.ค. 2560
6 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
หาย
6 พ.ค. 2560 16:36:53
รพ.สต.น้ำหมัน
416.
6 พ.ค. 2560 15:06:21
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
10
0
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
2 พ.ค. 2560
6 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
6 พ.ค. 2560 22:08:11
รพ.สต.คุ้งตะเภา
417.
6 พ.ค. 2560 10:54:59
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
66
0
-
8
ฝายหลวง
ลับแล
อุตรดิตถ์
30 เม.ย. 2560
6 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
7 พ.ค. 2560 08:36:11
รพ.สต.บ้านท้องลับแล
418.
5 พ.ค. 2560 15:27:30
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
15
6
-
5
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
2 พ.ค. 2560
5 พ.ค. 2560
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
6 พ.ค. 2560 15:21:04
รพ.สต.น้ำหมัน
419.
5 พ.ค. 2560 14:54:31
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
4
-
5
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
1 พ.ค. 2560
5 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
6 พ.ค. 2560 13:09:05
รพ.สต.ป่าเซ่า
420.
3 พ.ค. 2560 15:32:12
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
24
0
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
1 พ.ค. 2560
3 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
3 พ.ค. 2560 15:40:47
รพ.สต.คุ้งตะเภา
421.
2 พ.ค. 2560 14:38:30
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
48
0
-
8
ฝายหลวง
ลับแล
อุตรดิตถ์
30 เม.ย. 2560
2 พ.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
2 พ.ค. 2560 14:43:38
รพ.สต.บ้านท้องลับแล
422.
1 พ.ค. 2560 17:46:59
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
47
4
-
4
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
27 เม.ย. 2560
1 พ.ค. 2560
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
1 พ.ค. 2560 19:12:16
รพ.สต.ป่าคาย
423.
1 พ.ค. 2560 15:20:43
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
2
-
4
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
28 เม.ย. 2560
29 เม.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
2 พ.ค. 2560 12:26:12
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
424.
30 เม.ย. 2560 15:05:55
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
51
0
-
9
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
25 เม.ย. 2560
30 เม.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
30 เม.ย. 2560 16:23:51
โรงพยาบาลลับแล
425.
26 เม.ย. 2560 15:24:53
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
20
0
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
20 เม.ย. 2560
26 เม.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
26 เม.ย. 2560 16:17:20
รพ.สต.คุ้งตะเภา
426.
26 เม.ย. 2560 15:20:16
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
0
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
21 เม.ย. 2560
26 เม.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
26 เม.ย. 2560 16:16:47
รพ.สต.คุ้งตะเภา
427.
25 เม.ย. 2560 12:31:41
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
6
-
5
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
24 เม.ย. 2560
25 เม.ย. 2560
OPD
คลินิกนพ.พีรสันต์
ลภัสรดา พุ่มพวง
หาย
25 เม.ย. 2560 12:31:47
โรงพยาบาลตรอน
428.
25 เม.ย. 2560 12:29:45
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) พม่า
2
4
-
2
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
24 เม.ย. 2560
25 เม.ย. 2560
OPD
คลินิกนพ.พีรสันต์
ลภัสรดา พุ่มพวง
หาย
25 เม.ย. 2560 14:11:08
รพ.สต.น้ำอ่าง
429.
24 เม.ย. 2560 14:22:51
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
89
0
-
2
แม่พูล
ลับแล
อุตรดิตถ์
14 เม.ย. 2560
24 เม.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
1 พ.ค. 2560 10:59:18
รพ.สต.แม่พูล
430.
21 เม.ย. 2560 16:46:52
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
39
4
-
3
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
16 เม.ย. 2560
21 เม.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นายพลวัฒน์ ทองชำนาญ
รักษาอยู่
21 เม.ย. 2560 17:03:49
รพ.สต.ท่าแฝก
431.
21 เม.ย. 2560 11:14:33
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
15
3
-
12
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
17 เม.ย. 2560
21 เม.ย. 2560
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
21 เม.ย. 2560 13:02:43
รพ.สต.บ้านคีรีทอง
432.
20 เม.ย. 2560 15:30:50
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
15
0
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
15 เม.ย. 2560
20 เม.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
20 เม.ย. 2560 15:52:40
รพ.สต.คุ้งตะเภา
433.
20 เม.ย. 2560 15:27:09
Streptococcus suis
(หญิง) ไทย
81
0
-
4
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
18 เม.ย. 2560
20 เม.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
ตาย
20 เม.ย. 2560 16:49:40
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
434.
20 เม.ย. 2560 15:10:08
AEFI
(หญิง) ไทย
0
4
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
20 เม.ย. 2560
20 เม.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
20 เม.ย. 2560 15:52:25
รพ.สต.คุ้งตะเภา
435.
19 เม.ย. 2560 16:06:49
โรคฉี่หนู(Leptospirosis)
(ชาย) ไทย
71
0
-
2
บ้านโคน
พิชัย
อุตรดิตถ์
14 เม.ย. 2560
19 เม.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
ตาย
20 เม.ย. 2560 17:46:30
รพ.สต.บ้านโคน
436.
11 เม.ย. 2560 15:58:05
AEFI
(ชาย) ไทย
0
6
-
2
นาอิน
พิชัย
อุตรดิตถ์
11 เม.ย. 2560
11 เม.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
21 เม.ย. 2560 10:17:53
รพ.สต.นาอิน
437.
11 เม.ย. 2560 15:51:45
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
60
11
-
1
ขุนฝาง
เมือง
อุตรดิตถ์
6 เม.ย. 2560
11 เม.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
11 เม.ย. 2560 16:30:45
รพ.สต.ขุนฝาง
438.
10 เม.ย. 2560 15:32:13
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
48
10
-
5
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
7 เม.ย. 2560
10 เม.ย. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
10 เม.ย. 2560 15:32:13
รพ.สต.เด่นเหล็ก
439.
10 เม.ย. 2560 14:34:03
สุกใส
(หญิง) ไทย
5
10
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
8 เม.ย. 2560
10 เม.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
10 เม.ย. 2560 15:14:57
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
440.
10 เม.ย. 2560 14:30:47
สุกใส
(ชาย) ไทย
5
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
8 เม.ย. 2560
10 เม.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
10 เม.ย. 2560 15:15:03
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
441.
7 เม.ย. 2560 15:32:22
สุกใส
(หญิง) ไทย
5
3
-
5
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
5 เม.ย. 2560
7 เม.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
หาย
7 เม.ย. 2560 16:07:18
รพ.สต.วังกะพี้
442.
7 เม.ย. 2560 15:30:54
สุกใส
(ชาย) ไทย
4
9
-
5
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
6 เม.ย. 2560
7 เม.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
หาย
7 เม.ย. 2560 16:07:37
รพ.สต.วังกะพี้
443.
7 เม.ย. 2560 15:06:03
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
8
1
-
4
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
5 เม.ย. 2560
6 เม.ย. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
16 เม.ย. 2560 18:52:20
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
444.
3 เม.ย. 2560 13:50:25
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
91
0
-
7
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
28 มี.ค. 2560
3 เม.ย. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
3 เม.ย. 2560 14:06:09
รพ.สต.บ้านห้วยฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม
445.
28 มี.ค. 2560 15:26:01
Streptococcus suis
(หญิง) ไทย
56
6
-
9
บ้านหม้อ
พิชัย
อุตรดิตถ์
23 มี.ค. 2560
28 มี.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส. รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
27 ต.ค. 2560 11:27:28
รพ.สต.บ้านหม้อ
446.
28 มี.ค. 2560 14:48:28
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
22
0
-
2
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
26 มี.ค. 2560
28 มี.ค. 2560
IPD
รพ.ทองแสนขัน
ศิวพร ชุ่มเย็น
รักษาอยู่
28 มี.ค. 2560 15:09:03
รพ.สต.ป่าคาย
447.
24 มี.ค. 2560 18:50:55
AEFI
(หญิง) ไทย
8
2
-
2
ห้วยมุ่น
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
23 มี.ค. 2560
24 มี.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
24 มี.ค. 2560 18:50:55
รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น
448.
24 มี.ค. 2560 13:19:32
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
18
8
-
8
ผาเลือด
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
21 มี.ค. 2560
24 มี.ค. 2560
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
24 มี.ค. 2560 13:19:32
รพ.สต.ผาเลือด
449.
24 มี.ค. 2560 12:01:25
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
6
3
-
10
ผักขวง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
18 มี.ค. 2560
23 มี.ค. 2560
IPD
รพ.ทองแสนขัน
ศิวพร ชุ่มเย็น
รักษาอยู่
24 มี.ค. 2560 12:49:40
รพ.สต.ผักขวง
450.
23 มี.ค. 2560 15:16:20
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
5
-
5
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
22 มี.ค. 2560
23 มี.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส. รัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
23 มี.ค. 2560 16:12:21
รพ.สต.คุ้งตะเภา
451.
23 มี.ค. 2560 14:50:38
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
4
3
-
10
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
20 มี.ค. 2560
21 มี.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
24 มี.ค. 2560 11:57:06
รพ.สต.บ้านเกาะ
452.
20 มี.ค. 2560 17:26:25
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
6
0
-
3
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
15 มี.ค. 2560
20 มี.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
20 มี.ค. 2560 17:26:25
รพ.สต.ท่าแฝก
453.
17 มี.ค. 2560 14:53:01
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
5
10
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
13 มี.ค. 2560
17 มี.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส. รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
17 มี.ค. 2560 14:54:11
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
454.
17 มี.ค. 2560 14:50:14
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
62
1
-
8
คอรุม
พิชัย
อุตรดิตถ์
14 ม.ค. 2560
17 มี.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส. รัชฎาพร จันทร
หาย
21 มี.ค. 2560 13:26:31
รพ.สต.บ้านบึงท่ายวน
455.
17 มี.ค. 2560 00:15:50
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
21
10
-
6
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
15 มี.ค. 2560
16 มี.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
พ.ต.หญิงวิไลรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
17 มี.ค. 2560 17:39:12
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
456.
16 มี.ค. 2560 14:50:16
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
29
0
-
4
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
10 มี.ค. 2560
15 มี.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
17 มี.ค. 2560 11:23:08
รพ.สต.คุ้งตะเภา
457.
15 มี.ค. 2560 14:49:17
AEFI
(ชาย) ไทย
0
0
-
6
แม่พูล
ลับแล
อุตรดิตถ์
8 มี.ค. 2560
15 มี.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
หาย
15 มี.ค. 2560 15:11:58
รพ.สต.บ้านผามูบ ตำบลแม่พูล
458.
15 มี.ค. 2560 14:42:46
สุกใส
(หญิง) ไทย
2
9
-
4
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
13 มี.ค. 2560
15 มี.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
15 มี.ค. 2560 15:21:56
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
459.
13 มี.ค. 2560 15:47:02
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
6
-
4
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
11 มี.ค. 2560
12 มี.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
13 มี.ค. 2560 16:43:48
รพ.สต.วังกะพี้
460.
13 มี.ค. 2560 15:19:02
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
0
-
3
นาขุม
บ้านโคก
อุตรดิตถ์
10 มี.ค. 2560
13 มี.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
15 มี.ค. 2560 10:35:05
รพ.สต.สุมข้าม ตำบลนาขุม
461.
10 มี.ค. 2560 14:36:17
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
5
-
4
วังดิน
เมือง
อุตรดิตถ์
3 มี.ค. 2560
10 มี.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
หาย
10 มี.ค. 2560 15:35:48
รพ.สต.วังดิน
462.
9 มี.ค. 2560 14:54:55
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
19
0
-
1
น้ำไคร้
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
8 มี.ค. 2560
9 มี.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส. รัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
10 มี.ค. 2560 15:07:47
รพ.สต.น้ำไคร้
463.
9 มี.ค. 2560 14:51:23
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
9
2
-
4
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
4 มี.ค. 2560
9 มี.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส. รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
9 มี.ค. 2560 14:51:23
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
464.
6 มี.ค. 2560 14:09:50
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
42
0
-
3
บ้านดารา
พิชัย
อุตรดิตถ์
1 มี.ค. 2560
6 มี.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
6 มี.ค. 2560 15:16:55
รพ.สต.บ้านดารา ต.บ้านดารา ม.03
465.
6 มี.ค. 2560 14:06:51
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
25
0
-
4
ท่าปลา
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
1 มี.ค. 2560
6 มี.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
6 มี.ค. 2560 14:43:01
โรงพยาบาลท่าปลา
466.
6 มี.ค. 2560 09:56:11
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
13
1
-
1
ท่าปลา
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
1 มี.ค. 2560
5 มี.ค. 2560
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ
รักษาอยู่
6 มี.ค. 2560 09:56:19
โรงพยาบาลท่าปลา
467.
4 มี.ค. 2560 15:51:47
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
3
-
4
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
2 มี.ค. 2560
4 มี.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
4 มี.ค. 2560 16:42:19
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
468.
4 มี.ค. 2560 15:47:40
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
45
0
-
4
บ่อทอง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
28 มี.ค. 2560
4 มี.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
4 มี.ค. 2560 16:08:27
รพ.สต.บ้านแพะ
469.
3 มี.ค. 2560 16:01:08
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
8
2
-
4
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
2 มี.ค. 2560
3 มี.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
3 มี.ค. 2560 16:01:08
รพ.สต.บ้านฝาย
470.
3 มี.ค. 2560 15:52:17
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
4
-
4
ท่าปลา
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
27 ก.พ. 2560
3 มี.ค. 2560
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
3 มี.ค. 2560 15:52:22
โรงพยาบาลท่าปลา
471.
2 มี.ค. 2560 15:15:19
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
17
0
-
4
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
24 ก.พ. 2560
1 มี.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
2 มี.ค. 2560 18:09:03
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
472.
1 มี.ค. 2560 14:34:08
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
4
2
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ก.พ. 2560
1 มี.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
1 มี.ค. 2560 14:34:17
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
473.
27 ก.พ. 2560 14:56:05
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
69
0
-
4
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
23 ก.พ. 2560
27 ก.พ. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
27 ก.พ. 2560 16:03:38
รพ.สต.คุ้งตะเภา
474.
25 ก.พ. 2560 16:00:56
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
50
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
23 ก.พ. 2560
25 ก.พ. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
15 มี.ค. 2560 09:54:29
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
475.
24 ก.พ. 2560 17:32:16
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
4
-
3
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
23 ก.พ. 2560
24 ก.พ. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
28 ก.พ. 2560 14:07:05
รพ.สต.บ้านฝาย
476.
24 ก.พ. 2560 15:16:46
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
25
0
-
7
ท่าปลา
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
19 ก.พ. 2560
24 ก.พ. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
24 ก.พ. 2560 15:41:38
โรงพยาบาลท่าปลา
477.
23 ก.พ. 2560 17:25:26
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
6
-
5
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
22 ก.พ. 2560
23 ก.พ. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
23 ก.พ. 2560 17:25:36
โรงพยาบาลน้ำปาด
478.
23 ก.พ. 2560 15:22:52
AEFI
(ชาย) ไทย
1
6
-
4
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
15 ก.พ. 2560
23 ก.พ. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส. รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
23 ก.พ. 2560 15:52:40
รพ.สต.บ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล
479.
23 ก.พ. 2560 13:54:39
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
50
0
-
4
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
19 ก.พ. 2560
23 ก.พ. 2560
IPD
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
วิไลรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
23 ก.พ. 2560 15:43:11
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
480.
23 ก.พ. 2560 13:12:49
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
52
3
-
7
บ่อทอง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
17 ก.พ. 2560
23 ก.พ. 2560
IPD
รพ.ทองแสนขัน
ศิวพร ชุ่มเย็น
รักษาอยู่
23 ก.พ. 2560 14:35:41
รพ.สต.บ้านแพะ
481.
22 ก.พ. 2560 15:21:20
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
4
2
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
21 ก.พ. 2560
22 ก.พ. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส. รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
22 ก.พ. 2560 15:21:59
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
482.
21 ก.พ. 2560 14:55:11
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
9
-
1
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
20 ก.พ. 2560
21 ก.พ. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส. รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
21 ก.พ. 2560 15:31:41
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
483.
15 ก.พ. 2560 15:02:30
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
10
-
3
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
13 ก.พ. 2560
14 ก.พ. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
15 ก.พ. 2560 15:20:25
โรงพยาบาลลับแล
484.
14 ก.พ. 2560 20:49:04
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
64
1
-
5
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
11 ก.พ. 2560
14 ก.พ. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
14 ก.พ. 2560 20:49:04
รพ.สต.น้ำไผ่ บ้านห้วยคอม
485.
14 ก.พ. 2560 16:10:09
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
6
9
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
12 ก.พ. 2560
13 ก.พ. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
กัญญาภัค จึงมีลาภ
ไม่ทราบ
14 ก.พ. 2560 16:10:36
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
486.
14 ก.พ. 2560 16:09:48
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
9
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
12 ก.พ. 2560
13 ก.พ. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
กัญญาภัค จึงมีลาภ
ไม่ทราบ
15 ก.พ. 2560 16:41:08
โรงพยาบาลน้ำปาด
487.
14 ก.พ. 2560 16:08:46
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
1
-
3
ม่วงเจ็ดต้น
บ้านโคก
อุตรดิตถ์
11 ก.พ. 2560
12 ก.พ. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
กัญญาภัค จึงมีลาภ
หาย
15 ก.พ. 2560 15:14:08
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น
488.
14 ก.พ. 2560 16:07:44
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
2
-
3
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
10 ก.พ. 2560
11 ก.พ. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
กัญญาภัค จึงมีลาภ
หาย
14 ก.พ. 2560 17:08:26
รพ.สต.วังกะพี้
489.
14 ก.พ. 2560 16:06:24
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
0
3
-
9
บ่อทอง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
9 ก.พ. 2560
10 ก.พ. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
กัญญาภัค จึงมีลาภ
หาย
14 ก.พ. 2560 16:36:41
โรงพยาบาลทองแสนขัน
490.
14 ก.พ. 2560 16:05:35
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
18
0
-
2
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
10 ก.พ. 2560
14 ก.พ. 2560
IPD
รพ.ทองแสนขัน
ศิวพร ชุ่มเย็น
รักษาอยู่
14 ก.พ. 2560 16:20:03
รพ.สต.ป่าคาย
491.
14 ก.พ. 2560 16:01:50
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
25
0
-
7
น้ำพี้
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
9 ก.พ. 2560
13 ก.พ. 2560
IPD
รพ.ทองแสนขัน
ศิวพร ชุ่มเย็น
รักษาอยู่
14 ก.พ. 2560 17:11:32
รพ.สต.น้ำพี้
492.
14 ก.พ. 2560 14:55:46
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
4
3
-
6
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
10 ก.พ. 2560
13 ก.พ. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส. รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
14 ก.พ. 2560 15:43:13
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
493.
13 ก.พ. 2560 15:47:09
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
27
0
-
4
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
8 ก.พ. 2560
13 ก.พ. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
14 ก.พ. 2560 10:43:40
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
494.
10 ก.พ. 2560 09:43:31
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
4
-
5
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
5 ก.พ. 2560
9 ก.พ. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
10 ก.พ. 2560 09:43:36
โรงพยาบาลน้ำปาด
495.
9 ก.พ. 2560 16:44:50
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
3
-
1
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
8 ก.พ. 2560
9 ก.พ. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
9 ก.พ. 2560 16:44:50
รพ.สต.บ้านฝาย
496.
9 ก.พ. 2560 16:37:26
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
22
3
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
6 ก.พ. 2560
9 ก.พ. 2560
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
พ.ต.หญิงวิไลรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
10 ก.พ. 2560 13:55:15
รพ.สต.คุ้งตะเภา
497.
9 ก.พ. 2560 15:28:56
Streptococcus suis
(หญิง) ไทย
67
0
-
1
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
3 ก.พ. 2560
9 ก.พ. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
9 ก.พ. 2560 18:05:22
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
498.
9 ก.พ. 2560 14:01:06
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
4
2
-
3
น้ำไคร้
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
8 ก.พ. 2560
9 ก.พ. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
9 ก.พ. 2560 14:17:15
รพ.สต.บ้านห้วยแมง
499.
7 ก.พ. 2560 22:37:29
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
7
3
-
4
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
5 ก.พ. 2560
7 ก.พ. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
7 ก.พ. 2560 22:37:29
รพ.สต.เด่นเหล็ก
500.
7 ก.พ. 2560 15:55:35
Tetanus exc.Neo.
(หญิง) ไทย
43
0
-
6
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
4 ก.พ. 2560
5 ก.พ. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
8 ก.พ. 2560 14:50:38
รพ.สต.วังกะพี้
501.
6 ก.พ. 2560 16:36:30
Streptococcus suis
(หญิง) ไทย
89
0
-
4
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
3 ก.พ. 2560
6 ก.พ. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
ตาย
6 ก.พ. 2560 17:20:26
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
502.
6 ก.พ. 2560 15:16:06
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
62
0
-
7
ท่าปลา
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
2 ก.พ. 2560
6 ก.พ. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
6 ก.พ. 2560 16:21:17
โรงพยาบาลท่าปลา
503.
5 ก.พ. 2560 15:09:55
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
35
0
-
2
ห้วยมุ่น
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
29 ม.ค. 2560
5 ก.พ. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
5 ก.พ. 2560 16:47:55
รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น
504.
1 ก.พ. 2560 17:48:30
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
4
3
-
1
ท่าสัก
พิชัย
อุตรดิตถ์
31 ม.ค. 2560
1 ก.พ. 2560
OPD
รพ.ตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
1 ก.พ. 2560 19:42:15
รพ.สต.ท่าสัก
505.
31 ม.ค. 2560 17:51:26
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
35
8
-
2
ห้วยมุ่น
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
29 ม.ค. 2560
31 ม.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
31 ม.ค. 2560 18:02:33
รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น
506.
31 ม.ค. 2560 15:49:22
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
7
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
26 ม.ค. 2560
31 ม.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
หาย
31 ม.ค. 2560 16:01:47
รพ.สต.คุ้งตะเภา
507.
31 ม.ค. 2560 12:24:29
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
4
5
-
1
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
30 ม.ค. 2560
31 ม.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
31 ม.ค. 2560 14:48:15
รพ.สต.บ้านฝาย
508.
30 ม.ค. 2560 15:03:22
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
4
-
6
สองคอน
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
28 ม.ค. 2560
29 ม.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
1 ก.พ. 2560 13:38:01
รพ.สต.บ้านห้วยใส
509.
30 ม.ค. 2560 14:43:40
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
44
0
-
8
แสนตอ
เมือง
อุตรดิตถ์
25 ม.ค. 2560
30 ม.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.ภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
31 ม.ค. 2560 12:57:43
รพ.สต.แสนตอ
510.
27 ม.ค. 2560 15:00:09
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
4
-
9
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
26 ม.ค. 2560
27 ม.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
หาย
27 ม.ค. 2560 15:26:52
รพ.สต.บ้านด่าน
511.
26 ม.ค. 2560 15:16:47
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
4
2
-
4
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
24 ม.ค. 2560
25 ม.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
29 ม.ค. 2560 10:56:39
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
512.
24 ม.ค. 2560 16:04:44
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
71
0
-
7
จริม
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
20 ม.ค. 2560
24 ม.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
24 ม.ค. 2560 17:34:51
รพ.สต.บ้านท่าช้าง
513.
23 ม.ค. 2560 15:09:28
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
0
11
-
3
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
19 ม.ค. 2560
23 ม.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส. รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
29 ม.ค. 2560 10:55:53
รพ.สต.บ้านห้วยไคร้
514.
19 ม.ค. 2560 15:38:58
สุกใส
(หญิง) ไทย
0
8
-
3
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ม.ค. 2560
19 ม.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
หาย
20 ม.ค. 2560 15:54:54
รพ.สต.บ้านเกาะ
515.
18 ม.ค. 2560 22:15:07
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(หญิง) ไทย
31
9
-
0
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
15 ม.ค. 2560
18 ม.ค. 2560
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
พ.ต.หญิงวิไลรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
19 ม.ค. 2560 08:56:00
รพ.สต.ป่าเซ่า
516.
18 ม.ค. 2560 15:20:39
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
3
0
-
2
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
10 ม.ค. 2560
15 ม.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
19 ม.ค. 2560 10:00:39
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
517.
17 ม.ค. 2560 15:36:20
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
5
-
2
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
15 ม.ค. 2560
17 ม.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
17 ม.ค. 2560 16:39:29
รพ.สต.ไผ่ล้อม
518.
13 ม.ค. 2560 15:52:49
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
37
0
-
1
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
10 ม.ค. 2560
13 ม.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส. รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
13 ม.ค. 2560 17:06:24
รพ.สต.บ้านเกาะ
519.
12 ม.ค. 2560 11:46:25
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
1
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
7 ม.ค. 2560
12 ม.ค. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
12 ม.ค. 2560 11:46:33
โรงพยาบาลน้ำปาด
520.
11 ม.ค. 2560 16:36:03
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
28
0
-
2
น้ำไคร้
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
8 ม.ค. 2560
10 ม.ค. 2560
IPD
รพ.ทองแสนขัน
ศิวพร ชุ่มเย็น
รักษาอยู่
12 ม.ค. 2560 11:13:53
รพ.สต.น้ำไคร้
521.
11 ม.ค. 2560 14:34:07
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
11
-
4
วังดิน
เมือง
อุตรดิตถ์
10 ม.ค. 2560
11 ม.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส. รัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
11 ม.ค. 2560 15:36:36
รพ.สต.วังดิน
522.
10 ม.ค. 2560 15:23:23
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
0
-
3
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
9 ม.ค. 2560
10 ม.ค. 2560
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
ภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์
รักษาอยู่
10 ม.ค. 2560 17:40:48
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
523.
10 ม.ค. 2560 15:06:44
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
1
-
8
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
7 ม.ค. 2560
10 ม.ค. 2560
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
10 ม.ค. 2560 17:40:51
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
524.
7 ม.ค. 2560 12:34:57
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
37
8
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
3 ม.ค. 2560
7 ม.ค. 2560
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
7 ม.ค. 2560 12:35:55
โรงพยาบาลน้ำปาด


   Webmaster | Computer Center (ICT) | batmanut@yahoo.com | Last update: November 21 2017 14:05:53.