<<<<<<<<<<..........ยินดีต้อนรับ......เข้าสู่........ศูนย์วิชาการคลังปัญญาสาธารณสุข..สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์..........>>>>>>>>>>
77
ผลงานวิชาการประจำปี 2552
ผลงานวิชาการประจำปี 2553
ผลงานวิชาการประจำปี 2554
ผลงานวิชาการประจำปี 2555

 
เริ่มนับ 02/04/2012
 
 
99 ประชุมเครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขประจำเดือนกันยายน 2555
วันที่ 25 เมษายน 2555 Download สรุปการประชุม  เอกสารแนบ
 
99 ประชุมเครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขประจำเดือนสิงหาคม 2555
วันที่ 25 เมษายน 2555 Download สรุปวาระการประชุม  เอกสารแนบ
 
99 ประชุมเครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขประจำเดือนกรกฎาคม 2555
วันที่ 27 มีนาคม 2555 Download สรุปวาระการประชุม  เอกสารแนบ
 
วันนี้คุณเข้าห้องน้ำหรือยัง? วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ กับ โรคหัวใจ
13 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคหวัด 10 วิธีง่ายๆ ห่างไกลไข้หวัด-ไข้หวัดใหญ่
ล้างมืออย่างไร...ให้สะอาดสูงสุด น้ำร้อนลวกช้อนอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
ระบบยืม-คืนหนังสือ
สมัครสมาชิกห้องสมุด
 
  พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
111  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  บริหารงานทั่วไป
  ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
  ประกันสุขภาพ
  ทันตสาธารณสุข
  ส่งเสริมสุขภาพ
  คุ้มครองผู้บริโภค
222  ควบคุมโรคติดต่อ
  ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
  สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ
  ร้านหนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ร้านหนังสือซีเอ็ด
  ร้านหนังสือนานมับุ๊ค
  ร้านหนังสือดอกหญ้า
 
 

Update : 2/04/2555

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
130 หมู่ 8 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์  055-411439  ต่อ 304-305  โทรสาร  055-411848
E-mail  Devlopment52@hotmail.com